Politično kadrovanje v varnostnem in obveščevalnem sektorju vzbuja sum, da si želi vlada podredi celoten sistem

Na zahtevo poslanske skupine LMŠ je bila sklicana nujna seja parlamentarnega odbora za notranje zadeve.

Nekatere menjave vodilnih kadrov v slovenskem varnostnem in obveščevalnem sektorju vzbujajo sum poseganja v samostojnost in neodvisnost sistemov oz. institucij, s katerimi se zagotavljajo osnovne človekove pravice in svoboščine.

Tako rekoč vse vlade doslej – nekatere hitreje kot druge – so zamenjale vodilne v varnostnem in obveščevalnem sektorju. Tudi nekako pričakovano je, da vlada na položaje postavlja tiste, ki jim zaupa. Da lahko deluješ normalno in kolikor toliko učinkovito, je potrebno imeti na ključnih položajih izkušen kader. A ko gre za 14. slovensko vlado, vendarle preseneča dvoje: na eni strani vzbujanje močnega dvoma o vmešavanju v obveščevalne in varnostne sisteme ter hitrost, s katero ekipa pod vodstvom Janeza Janše »pometa« z dozdajšnjimi (oziroma zdaj že nekdanjimi) vodilnimi, na drugi strani pa naglica in brezsramnost, s katero to počne. Vse to tako pri ljudeh kot tudi opoziciji vzbuja skrb in sum, da se v ozadju vsega dogaja nekaj drugega s ciljem, da si podredi celoten sistem.

  1. 13. marca 2020 je vlada – na svoji prvi seji – z mesta generalne direktorice policije razrešila Tatjano Bobnar, ki ji je tedaj še poslanec, danes državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič februarja – ob zahtevi po vpogledu v zahtevane podatke o domnevno spornem financiranju nekaterih medijev blizu SDS in podatke oz. mape o poslancih v državnem zboru – žugal z besedami »pomislite na svojo prihodnost«. Na njeno mesto je vlada še isti večer kot vršilca dolžnosti imenovala  Antona Travnerja, ki ga bremeni madež neupravičenega zaračunavanja previsokih plač in dodatkov iz časov dela pri mednarodni organizaciji DCAF. Taisti Travner je nedavno klical tudi na Zavod za blagovne rezerve in menda zgolj preverjal, ali obstajajo razlogi za ukrepanje policije, domnevno nič pa ni vedel niti o vožnji Franca Breznika, tedaj državnega sekretarja na MNZ, pod vplivom alkohola.
  2. Razrešitev Dejana Matijeviča s položaja generalnega direktorja Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo; njegovo mesto je zasedel Andrej Osolnik. Tisti, ki je sodeloval pri dokazano nezakoniti aretaciji civilistov v aferi Depala vas.
  3. Vlada je za novega direktorja SOVE – in to kar na dopisni seji – imenovala Janeza Stuška. Nekoga, ki se je z delom obveščevalne dejavnosti, nečesa tako občutljivega, bržkone srečal prvič.
  4. Menjava direktorja uprave kriminalistične policije Boštjana Lindava, pod vodstvom katerega so kriminalisti dosegali izjemne rezultate, »nekateri so bili tudi mejnik v zgodovini kriminalističnega preiskovanja«. To je uradna ocena policije.
  5. Na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja je direktorico Branko Glojnarič zamenjal Ivan Kopina, dolgoletni občinski svetnik SDS v občini Straža.
  6. In še pika na »i«, na zahtevo generalnega direktorja policije se je s 6. majem poslovil Darko Muženič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada. Torej organa, ki od 24. aprila v zadevi »zaščitne maske in druga oprema« vodi predkazenski postopek, v katerem med drugim »izvaja aktivnosti zaradi razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva. Pri tem zbira obvestila in poslovno dokumentacijo ter izvaja ostale aktivnosti z namenom dokazovanja kaznivega dejanja«.

Zaradi vseh navedenih dejstev želimo v LMŠ od pristojnih ministrov – še zlasti pa od ministra Hojsa – izvedeti:

  • Je normalno, da aktualna vlada s svojimi menjavami v ključnih organih vzbuja DVOM o neodvisnosti in nepristranskosti sistemov?
  • ZAKAJ je ta vlada za vodilne položaje v kriminalističnih in preiskovalnih postopkih izbrala ravno te ljudi in ta imena? So zgolj zvesta, poslušna in ustrežljiva?
  • Je CILJ prikrivati, brisati sledi ali celo dokaze z imenovanjem ljudi na mesta, ki so ključna za zagotavljanje tega, da se preiščejo vsi sumi in pa dokažejo vse nepravilnosti spornih poslov te vlade?
  • KAKO ste s takšnimi dejanji lahko zgled narodu, ljudem, ki od sistema pričakujejo poštenost, strokovnost in politično neodvisnost?