Poklukar: učinkovitejše varovanje javnega reda in miru, ter učinkovitejše delo policije

Vlada Republike Slovenije je danes sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru ter predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v izjavi za javnost po sprejetju sprememb zakonodaje v povezavi z delovanjem t. i. vaških straž in vard poudaril: »Varovanje državne meje je v izključni pristojnosti policije. T. i. varde in vaške straže pa napovedujejo oziroma skušajo posegati v pristojnosti in naloge policije, ovirajo njeno delo, v delu javnosti pa povzročajo vznemirjenost in strah. Trenutna pomanjkljiva zakonska urejenost v javnosti povzroča zaskrbljenost in ovira delo policije, zato je treba zakonsko področje čim prej nadgraditi, da bo policija lahko učinkovito izvajala svoje zakonsko določene dolžnosti in naloge.«

Izpostavil je, da ima vlada ničelno toleranco do pobud posameznikov, ki bi želeli nase prevzemati naloge v pristojnosti države.« Zato je danes sprejela spremembe in dopolnitve dveh zakonov, in sicer Zakona o varstvu javnega reda in miru in Zakona o nadzoru državne meje.

S predlogom sprememb Zakona o nadzoru državne meje so prepovedali:

– vsakršno ravnanje posameznika ali skupine, ki se z namenom nadzora državne meje izvaja na način, ki je enak ali podoben oblikam opravljanja policijskih nalog pri izvajanju nadzora državne meje,

– ali ki ovira policijo pri izvajanju nadzora državne meje.

Za to kršitev je globa za posameznika najmanj 1000 evrov, če posameznik stori dejanje v skupini, pa je globa najmanj 1500 evrov.

Več na gov.si