POGOVORI Z GZS SLOVENIJA

V ponedeljek, 24. junija, sta potekali srečanji predstavnikov stranke Liste Marjana Šarca in Gospodarske zbornice Slovenija.

Predsednik stranke Lista Marjan Šarca se je odzval povabilu predsednika Gospodarske zbornice Slovenije Boštjana Gorjupa. V pogovoru sta se dotaknila gospodarskih tem seveda v povezavi s čimprejšnjo sestavo vlade, saj trenutno stanje ne vpliva dobro ne na gospodarstvo kot tudi ne na celotno klimo v državi.

Kasneje pa je pet poslancev LMŠ na pogovor sprejelo predstavnika GZS Boštjana Udoviča, ki nam je podrobneje predstavil nekaj ključnih problemov in predlaganih rešitev na področju stanovanjske nepremičninske politike. Obstajajo tri ključne zahteve GZS na tem področju, in sicer zagotoviti stabilen vir financiranja, uvedba stroškovne najemnine ter krepitev zasebnega najemnega trga. Rešitve so predlagane v smeri sprejema nove zakonodaje, ki bo podrobneje uredila področje stanovanjske politike, upravljanja večstanovanjskih stavb ter nepremičninskih posrednikov.