Pogovor v organizaciji predstavnikov LMŠ iz Kopra o predlogih sprememb v Mestni občini Koper

Kandidati liste stranke Lista Marjana Šarca v Kopru so danes, 13. 11. 2018 v Bio Motelu Šalara organizirali pogovorni večer o predlogih sprememb, ki jih predlagajo predstavniki LMŠ Koper in ki bi ob njihovi uveljavitvi bistveno vplivali na ciljno populacijo in zadovoljstvo prebivalcev Kopra. Predstavniki stranke LMŠ iz Kopra so gostili tudi dva pomembna gosta: svetovalca predsednika vlade g. Vojmirja Urlepa in generalnega sekretarja stranke g. Braneta Kralja.

LMŠ iz Kopra se je ob temeljiti proučitvi okolja, razmer, potreb, študij, raziskav in zmožnost v lokalnem okolju osredotočila na določena področja, ki terjajo spremembe. Te so strnili v pet sklopov, ki so vodilo pri uveljavitvi sprememb v dobrobit občanov in občank Mestne občine Koper. Naprej so se dotaknili participatornega proračuna, participacije in upravljanje mest, nadaljevali pa z uvedbo ambulant na primarni ravni z nazivom “Seniorji 65+”. Pogovor se je nadaljeval z mobilno občinsko enoto, tretja točka, poseben poudarek pa so namenili zadnjima točkama iz programa, ko je pogovor tekel na temo skrbi za generacijo mladih dijakov in študentov ter skrbi za mlade družine in reševanja stanovanjske problematike.

 Kandidati so v pogovoru povzeli, da bodo ob izvolitvi v mestni občinski svet Občine Koper konstruktivno sodelovali pri pripravi proračuna, kot temeljnega akta, v katerem so sredstva planirana po funkcionalni klasifikaciji. Tu pa je najpomembnejša vloga svetnikov in svetnic, da prispevajo k enakomernemu pokrivanju potreb vseh resorjev tako socialne varnosti, šolstva, zdravstva, varstva okolja in vse, kar je občina dolžna financirati.

 Gostujoča sta podprla predlagana izhodišča programa LMŠ iz Kopra in napovedala podporo pri posameznih točkah v obliki pilotnega projekta. Sodelujoči so z navdušenjem spremljali predstavitev in ob posameznih točkah izrazili pohvale zaznavanja problematike lokalnega okolja, predlaganih rešitev, pozitivno naravnanost in pripravljenost tako predstavnika vlade kot generalnega sekretarja za podporo pri izvedbi le-teh.