POGOVOR O MLADIM PRIJAZNI KOALICIJI

Danes je pod okriljem Mladega Foruma SD potekal pogovor na temo oblikovanja »Mladim prijazne koalicije«. Pogovora sta se s strani LMŠ udeležila poslanka Jerca Korče in poslanec Aljaž Kovačič.

Prisotni so med drugim pozvali, da se Mladim prijazni koaliciji pridružijo vse parlamentarne stranke, ki bodo na rednih mesečnih srečanjih obravnavale nabor ključnih problemov in izzivov mladih. Pri pogovorih se želijo v naslednjih korakih posvetovati tudi s civilno družbo in kar čim hitreje priti do rešitev.

Aljaž Kovačič je ob tem izpostavil, kako pomembno je, da znajo mladi stopiti skupaj za dosego ciljev, ne glede na strankarsko opredelitev. Mladi morajo predstavljati zdravo jedro vsake stranke. Podprl je idejo podpisa sporazuma in še dodal, da se vsi zavedajo problemov, poenotiti pa se je potrebno na poti do rešitev.