PODPORA ODBORA MINISTRSKEMU KANDIDATU ZA NOTRANJE ZADEVE BOŠTJANU POKLUKARJU

»Zavedam se, da je varnost naša skupna dobrina za razvoj in blaginjo Republike Slovenije. Prizadeval si bom, da se bodo ljudje počutili varne in da bo Slovenija še naprej prepoznana kot varna država.
Odbor za notranje zadeve je predstavitvi kandidata za ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja izrazil podporo in jo ocenil kot ustrezno. Kandidat za ministra, ki ga je predlagala naša stranka, je bil zaslišan na prvi nujni seji Državnega zbora in je med svoje prednostne naloge v mandatnem obdobju 2018– 2022 uvrstil obvladovanje migracij ter varovanje ljudi in njihovega premoženja. Že z uvodnimi besedami je pokazal veliko mero samozaupanja in pozitivne drže. »Imam visoko spoštovanje do svoje države, do vseh državljank in državljanov Republike Slovenije, zato kot kandidat za ministra za notranje zadeve verjamem, da bom funkcijo ministra za notranje zadeve Republike Slovenije opravljal dobro«. V dopoldanskem času predstavitve se je dotaknil spremenjenih geopolitičnih okoliščin, ki korenito vplivajo tudi na varnostne razmere v Sloveniji in na katere mora najti ustrezne odgovore. Problematika migracijske krize je mag. Poklukarju znano področje, s katerim se ukvarja že od leta 2015. Po njegovem mnenju so spremembe zakonodajnih ukrepov pomagale obvladati migracijski pritisk in prispevale k umiritvi ter stabilizaciji razmer. Spomnil se je tudi vseh drugih, ki so pripomogli k reševanju krize in dejal: »Predvsem se je izkazala visoka profesionalnost policije, ki je v sodelovanju s Slovensko vojsko, civilno zaščito in drugimi sodelujočimi organizacijami ter deležniki opravila svoje temeljne naloge zakonito, humano, strpno in z veliko mero solidarnosti.« V nadaljevanju se je zavzel za nadaljevanje dosedanjih dobrih praks soočanja z migranti in pripravo celovite migracijske strategije z izrazitim medresorskim sodelovanjem. Tehničnih ovir na meji zaradi varnostne situacije po mnenju kandidata ne gre odstranjevati, se pa to lahko zgodi takoj, ko bodo to dopuščale razmere. Z nedvomnim spoštovanjem sodbe ustavnega sodišča, ki je še v presoji, se je kandidat opredelil tudi do novele zakona o tujcih, ki predvideva širok nabor ukrepov v primeru neobvladljive rasti ilegalnih prehodov državne meje. Pri vprašanju zunanje meje EU-ja je izpostavil nujnost okrepljenega varovanja, saj imamo kot država, ki varuje schengensko območje posebno odgovornost pri zagotavljanju varnosti. Posebno pozornost bo v svojem mandatu posvetil tudi večjemu financiranju varnostnega sistema v državi, saj mora biti pripravljen na takojšnje ukrepanje ob izzivih mednarodnega okolja, ki zahteva »poleg ustrezne kadrovske popolnjenosti policijskih enot tudi višjo strokovnost in ustreznejšo usposobljenost policistk in policistov«.

Prav tako z večjo medresorsko usklajenostjo si bo Poklukar prizadeval izpolniti zavezo koalicijskega sporazuma, da se okrepi policijska računalniška forenzika, ki bi nedvomno prispevala k učinkovitejšemu reševanju kibernetske ogroženosti in drugih kriminalnih dejanj, tudi gospodarskih.

 

Foto: STA