PODPIS PROTOKOLA in INVALIDSKO VARSTVO V SLOVENIJI 2018–2022 

Aljaž Kovačič je bil gost srečanja z naslovom Invalidsko varstvo v Sloveniji 2018‒2022, ki ga je organiziral Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Stranka Lista Marjana Šarca je z NSIOS podpisala protokol o sodelovanju, s katerim podpisnika protokola izražata pripravljenost, da bosta v obdobju naslednjih štirih let sodelovala pri uresničevanju človekovih pravic, izboljšanju položaja in kakovosti življenja invalidov v Sloveniji ter udejanjanju OZN o pravicah invalidov.

»NIČ O INVALIDIH BREZ INVALIDOV«

Kovačič je v razpravi opomnil na probleme, ki jih izpostavlja Odbor za pravice invalidov v dokumentu Zaključne ugotovitve v zvezi z uvodnim poročilom Slovenije. Prav tako je izpostavil strpen dialog, vključenost invalidov v oblikovanje strategij in iskanje rešitev ter da se težave rešujejo v skupnosti, in ne za zaprtimi vrati ministrstev.

V Listi Marjana Šarca se zavedamo, da je treba zakonodajo napisati tako, da življenje invalidom olajšamo in ne otežujemo. Treba je najti trajne vire financiranja za subvencije, sredstva iz EU naj služijo kot dodatek. Na drugi strani je treba poskrbeti za njihovo integracijo v družbo. Zavedati se je treba, da imajo že mladi velike težave, ko vstopajo na trg dela, tako da se niti ne zavedamo, s katerimi težavami in ovirami se srečujejo invalidi.