PKP7: v LMŠ smo vložili dopolnila, ki ponujajo učinkovitejše rešitve

Vladni predlog sedmega svežnja protikriznih ukrepov ni presenetil. Zgodba se ponavlja, spet imamo na mizi rešitve, ki gasijo zgolj nekaj »akutnih požarov«, številne družbene skupine pa medtem ostajajo pozabljene. V predlog je vladajoča garnitura spet vsilila člene, ki v interventni zakon preprosto ne spadajo.

Zato smo v LMŠ pripravili in tudi sopodpisali vrsto amandmajev, ki predlog interventnega zakona izboljšujejo, ponujajo učinkovitejše rešitve, hkrati pa iz njega črtajo vsa »kukavičja jajca«, torej člene, ki niso povezani z epidemijo ali pa uvajajo trajne rešitve, česar v interventnem zakonu ne bi smelo biti.

V LMŠ med drugim predlagamo (nekaj ključnih amandmajev):

– Nadomestilo fiksnih stroškov v višini 80% lanskih prihodkov vsem podjetjem, ki zaradi odlokov vlade ne smejo opravljati dejavnosti / storitev, pri čemer se obračunajo vse že prejete pomoči, ki pokrivajo fiksne stroške.

– 100% nadomestilo plače za bolniško odsotnost zaradi okužbe s covidom. Ukrep bi veljal od 12. 3. 2020 do konca leta 2021.

– Izredni mesečni dodatek za starše otrok s posebnimi potrebami, ki se šolajo na daljavo v višini 150 EUR za oktober in 300 EUR za november in december.

– Enkratni dodatek v višini 150 EUR tudi za študente s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki študirajo v tujini in za tuje študente, ki študirajo v Sloveniji.

– Nadomestilo za študente, ki zaradi epidemije ne morejo delati prek študentske napotnice v višini 1/12 letnega dohodka letnega dohodka v letu 2019, pri čemer je zgornja omejitev minimalna plača.

– Mesečni dodatek za prve iskalce zaposlitve v višini 150 EUR na mesec – za  oktober, november in december.

– Zagotovitev nemotenega dostopa do izobraževanja, zdravstvenih pregledov, terapij za osebe s posebnimi potrebami – tudi, če vlada sprejme podzakonske akte za preprečitev širjenja covida (npr. zaprtje šol…)