Odziv dr. Klemna Grošlja in Irene Joveve na spremno pismo zunanjega ministra k poročilu o vladavini prava v Sloveniji, v katerem so zavajajoče navedbe in stališča stranke SDS.

Evropska poslanca dr. Klemen Grošelj in Irena Joveva (Renew Europe/LMŠ) sta danes, 12. maja 2020, na evropskega komisarja za pravosodje Didierja Reyndersa in komisarko za vrednote in preglednost Věro Jourovo naslovila pismo o spremni besedi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja k medresorskemu poročilu o vladavini prava v Republiki Sloveniji.

Spoštovani komisar Didier Reynders, spoštovana komisarka Vera Jourova,

kot sva lahko zasledila v medijih, ste 4. maja 2020 prejeli slovensko medresorsko poročilo o vladavini prava v Republiki Sloveniji. Veseli naju, da se je komisija odločila za pripravo tega, za prihodnost EU pomembnega dokumenta. Še posebej naju to veseli zato, ker – kot evropska poslanca skupine Renew Europe – odločno zagovarjava vladavino prava in pomen pravne države v EU.


Glede na javno dostopne informacije pa ob tem vendarle meniva, da morava podati nekaj pojasnil glede spremnega dopisa ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, dr. Anžeta Logarja, k slovenskemu poročilu.


Spremno pismo, ki ga po javno dostopnih informacijah Vlada Republike Slovenije ni potrdila in gre za samostojno dejanje ministra za zunanje zadeve dr. Logarja, med drugim navaja mnoge zavajajoče navedbe in stališča največje vladne stranke SDS. Pismo navaja tudi primer zadeve “pranje iranskega denarja” kot primer selektivnega prava oziroma delovanja slovenskega pravnega sistema. Pri tem pa v pismu ne navede, da je poleg politične preiskave s parlamentarno preiskovalno komisijo, ki jo je vodil dr. Logar, tekla tudi obsežna policijska preiskava, na podlagi katere je tožilstvo opustilo pregon. Dokument tožilstva razkriva, da naj bi šlo pri iranskih transakcijah za povsem običajno poslovno prakso. Poleg tega pa naj bi Uprava za jedrsko varnost Republike Slovenije potrdila, da izdelki, ki so bili financirani, niso bili takšne narave, da bi lahko bili uporabljeni v vojaške namene. Medtem so bile ugotovitve parlamentarne preiskovalne komisije o pranju iranskega denarja, ki jo je vodil dr. Logar, predvsem politične ter utemeljene na zelo ozkem in selektivnem upoštevanju dejstev in dokumentov.


Glede na to, da – kot že zgoraj omenjeno – spremno pismo ni bilo potrjeno na vladi in da gre za samostojno dejanje ministra za zunanje zadeve ter (s tem) največje vladne stranke SDS, namen tega spremnega pisma vidiva predvsem v nadaljnji nepotrebni diskreditaciji slovenskega sodnega sistema, pritiskih na sodnike in tožilce z namenom razgradnje pravosodnega sistema ter njegove podreditve politiki in interesom največje vladne stranke SDS, po vzoru Orbanove Madžarske. Pri tem ni nepomembno, da je bil medtem zamenjan tudi vodja Nacionalnega preiskovalnega urada policije, ki je preiskoval tako zadevo “pranje iranskega pranja” kot tudi zadevo “financiranje stranke SDS iz tujine”.


Zato pričakujeva, da boste poročilo o stanju vladavine prava v Sloveniji še posebej pozorno preučili in ob tem upoštevali vsa dejstva, kompleksnost ter občutljivost tega področja za delovanje sodobne demokracije. Trdno sva namreč prepričana, da je samostojno in neodvisno sodstvo, ki ni podvrženo političnim pritiskom, eden ključnih sistemov sodobne demokratične družbe, vladavina prava pa je vrednota, ki jo moramo varovati, negovati in krepiti. Nikakor si ne želiva, da bi se Slovenija iz stabilne demokracije preoblikovala v enega izmed hibridnih režimov, ki jih v svojih poročilih navaja Freedom House.


S spoštovanjem,
dr. Klemen Grošelj, evropski poslanec
Irena Joveva, evropska poslanka