Ohranitev in krepitev socialnega dialoga sta za LMŠ pomembna

Stališče poslanske skupine LMŠ v zvezi s predlogom zakona, ki ureja višino minimalne urne postavke.

Koalicija in Levica sta v dolgem postopku usklajevanja prišli do skupne rešitve in konsenza pri predlogu zakona, ki ureja minimalno višino urne postavke študentskega dela. Pri pripravi sprememb zakona za uravnoteženje javnih financ so sodelovali tudi predstavniki pristojnega ministrstva, ki so že v samem postopku usklajevanja zlasti poslance opozicijske Levice pozvali in pozivali k posredovanju predloga novele zakona v obravnavo na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), s čimer so se vse stranke strinjale.

Čeprav gre za poslanski zakon, katerega obravnava na seji ESS ni nujna, se v PS LMŠ zavedamo, kako pomembno je socialni dialog ne le ohranjati, pač pa tudi krepiti. V času zamrznitve socialnega dialoga bi bilo z zakonodajnim postopkom neodgovorno in nespametno hiteti, saj  to nikakor ne bi pripomoglo k ureditvi nastale situacije in k vnovični vzpostavitvi zaupanja med vlado, sindikati in delodajalci.

Zaradi vsega naštetega v PS LMŠ verjamemo, da bosta tudi v poslanski skupini Levica prevladala modrost in razmislek o smiselnosti preložitve obravnave predloga zakona na eno izmed prihodnjih sej pristojnega parlamentarnega odbora. Odgovorno in prav je, da v Državnem zboru vložimo še zadnji napor ter da pri vseh straneh prevladata razum in želja po ohranitvi ter krepitvi socialnega dialoga.