Odziv LMŠ na zaplet pri Javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov

Nedavni zaplet pri Javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2021, ki ga izvaja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), se na prvi pogled zdi kot tehnični spodrsljaj. 68 raziskovalcev in raziskovalnih ekip so tuji recenzenti zaradi napake v informacijskem sistemu pač ocenjevali na podlagi projektne dokumentacije v slovenskem jeziku.

Toda v LMŠ opozarjamo, da ima zaplet večje razsežnosti in je zato nedopusten. Razdeljevanje skopo odmerjenega raziskovalnega denarja v državi, ki je zaupano ARRS, mora temeljiti na predvidljivem, visoko kredibilnem in zaupanja vrednem anonimiziranem evalvacijskem sistemu. Če je katera od teh predpostavk porušena, se zamaje zaupanje v ves sistem, ki mora spodbujati raziskovalno odličnost. Dejstvo, da taka množica projektov ni mogla biti ustrezno ocenjena (saj tujci ne znajo slovensko), četudi so vsi raziskovalci oddali prijavno vlogo v slovenskem in angleškem jeziku, pomeni, da ARRS svoje vloge ne jemlje resno, da žal ne reagira v realnem času in da očitno nima vzpostavljenega sistema nadzora škode in obvladovanja kriznih situacij.

V LMŠ pričakujemo, da bo nastala škoda kar najhitreje sanirana, evalvacijski postopek izpopolnjen in razpis izpeljan do konca. Obenem pričakujemo temeljito poročilo ARRS o zapletu in pojasnilo, kako bo v primeru podobnih zapletov (ki so zmeraj mogoči) ravnala v prihodnje. Ne nazadnje se nam zdi naravno, da se ugotovi, kdo je za spodrsljaj (poleg direktorja) odgovoren.