Objava plač policistov: V LMŠ od notranjega ministra pričakujemo podrobna pojasnila

Na zahtevo LMŠ bo parlamentarni odbor za notranje zadeve jutri razpravljal o objavi plač policistov

Notranji minister Aleš Hojs je ob stavki policistov, ki jo je sam označil za »neupravičeno in neutemeljeno«, uresničil svojo napoved, ki bi jo zlahka razumeli tudi kot grožnjo, in objavil podatke o decembrskih bruto plačah skoraj 8700 javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve, Policije in Inšpektorata RS za notranje zadeve, in sicer z imeni in priimki, nazivi ter enoto.

Po poročanju medijev so na seznamu tudi pripadniki specialnih in mobilnih kriminalističnih enot, ki izvajajo prikrite preiskovalne ukrepe. S tem jih je minister postavil v izrazito nevaren položaj. Zakaj? Ker je z razkritjem njihove identitete ogrozil tako varnost omenjenih pripadnikov kot njihovih družin. Ker je javnosti – in to ne pomotoma ali nehote – omogočil dostop do (evidence) občutljivih podatkov, ki bi zlahka bili zlorabljeni, s tem pa ogrožena tudi varnost države in njenih ljudi. Takšni podatki so namreč neprecenljivi tako za kriminalne strukture kot tudi za tuje obveščevalne službe.

Zato je ne glede na morebitna zanikanja in odvračanje pozornosti od spornega in celo nevarnega ravnanja nekaj povsem neizpodbitno:  da je minister, sledeč sli po maščevanju in discipliniranju stavkajočih, prekoračil pooblastila, kar bi poleg naštetega lahko povzročilo tudi ogrožanje osebne varnosti določenih policistov in kriminalistov. V LMŠ se zato (sicer bolj kot ne retorično) sprašujemo, kdo nas dejansko ogroža.

In še o objavljenih zneskih. Gre za bruto plače z vsemi dodatki, ki so posledica epidemije, ter s poračuni za minule mesece – gre za decembrske zneske. Minister Hojs si je privoščil manipulacijo, saj iz izplačil ni dejansko razvidno, kolikšna je bruto osnovna plača, kolikšen je delež na primer izplačanega povečanega obsega dela, kolikšno je izplačilo za stalno pripravljenost in za koliko ur. Opisana nepreglednost je namerna

Toda minister je šel še korak dlje in napovedal, da bo plače policistov in vseh zaposlenih na MNZ odslej objavljal mesečno. Naročil pa naj bi tudi evidenco vseh stavkajočih policistov.

Opisano ravnanje notranjega ministra ni le nevarno z vidika nacionalne varnosti, predstavlja tudi nevaren precedens, saj doslej plačni seznami zaposlenih v javnem sektorju, ki so jih objavljali državni organi in institucije, niso vsebovali imen in priimkov, niso razkrivali identitet, pač pa le nazive.

Očitno se minister ne more vzdržati želje po discipliniranju– tokrat stavkajočih policistov. Poteza je lahko v nasprotju vsaj z 38. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, 3. členom Pravilnika o zaščiti podatkov policije in 143. člen KZ-1, ki opredeljuje zlorabo osebnih podatkov. Menimo, da gre za zelo nevarno dejanje, ki mu v zgodovini slovenske policije ni para. Predstavlja namreč nikoli videno grožnjo nacionalni varnosti, predvsem zaradi kratkoročnih in nepremišljenih političnih interesov.

Zahteva za sklic.