Normalizacija. Rešitve. Razvoj.

Načrt dela stranke v obdobju 2022–2026 sprejet na kongresu stranke, 27. novembra 2021.

»S svojim programom jasno postavljamo usmeritve kot sredinska razvojno usmerjena liberalna stranka, ki želi delati za širše dobro in skrbeti za razvoj družbe kot celote,« je ob potrditvi programa na kongresu stranke poudaril predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec.

V LMŠ trdno verjamemo, da lahko razvoj temelji izključno na družbi znanja. Delujemo v skladu z načelom, da je treba možnost in priložnost nuditi vsem pod enakimi pogoji. Sožitje med odprtim, konkurenčnim gospodarstvom ter propulzivnim obrtništvom in podjetništvom na eni strani ter širokim dialogom – tudi sindikalnim – in kakovostnimi javnimi politikami na področju zdravstva, okolja, šolstva, sociale, varnosti, kulture in upravljanja javnih zadev na drugi pa je, v to smo trdno prepričani, ključ do uspeha posameznika ter družbe kot celote, hkrati pa edini pravi odgovor na razvojne izzive sodobnega digitaliziranega sveta. Na tem zavedanju in vrednotnem okviru temelji naš program, ki izhaja iz predpostavke, da so izzivi sodobne družbe zelo kompleksni in zahtevajo celovit pristop različnih akterjev.

Razvojni preboj Slovenije je prioriteta – to je bilo naše osnovno vodilo pri opredelitvi programskih področij ne glede na trenutno število ministrstev in njihove pristojnosti. Za razvojni preboj bo nujno preoblikovati resorje in zaokrožiti področja.

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Želite izvedeti več o naših projektih? Prijavite se na naše e-novice!
Pridružite se nam