O rebalansu proračuna in parafiranju sporazuma s stranko Levica

V sredo je bil v državnem zboru s 54 glasovi potrjen rebalans proračuna za leto 2019 in je plod intenzivnega uskaljevanja koalicijskih partneric SAB, DeSUS, SMC, SD in LMŠ ter tudi pogodbene koalicijske partnerice Levice. Sporazum z Levico bo na podlagi delovnih skupin reševal nekaj ključnih politik, kjer v zadnjih letih ni prišlo do izdatnejših premikov. Sporazum tako predvideva ukrepe na področju kakovosti in dostopnosti javne zdravstvene oskrbe, zmanjšanja stopnje revščine, dviga in ureditve pokojnin. Ukrepi zadevajo tudi nujno reševanje področja prekarnosti ter stanovanjske politike.

Dober rebalans proračuna postavlja prav tako trdne temelje za strukturne reforme. V Sloveniji moramo še naprej zagotavljati konkurenčno in predvidljivo poslovno okolje, zato je v javni razpravi že predlagana davčna reforma, ki temelji na predpostavki, da se mora delo splačati. Z znižanjem davkov na delo iz naslova dohodnine se razbremenjujejo plače, v nameri da ostane zaposlenim več.

V poslanski skupini LMŠ se zavedamo, da idealnega proračuna ni, a vseeno s pričujočim dokumentom dobivamo dober kompromis med socialno in razvojno naravnano državo. Z rebalansom proračuna torej ostajamo zvesti solidarnostnemu modelu države in nadaljujemo tisto za kar smo se odločili ob osamosvojitvi. Pomembno je tudi, da s proračunom vzdržujemo srednjeročno vzdržnost javnih financ tako da ustvarjamo presežek ter znižujemo javni dolg. Slednje nas uvršča med najuspešnejše  v Evropski uniji. Na podlagi ugodnih gospodarskih trendov se v družbi 12 evropskih držav odločamo za  ekspanzivnejšo fiskalno politiko pri kateri bomo z dohodkovnim izboljšanjem položaja državljanov prišli do okrepljene domače potrošnje. S povečanjem sredstev gospodarstvu ne pozabljamo na dvig konkurenčnosti naših podjetij, tudi manjših in srednjih, ki so bistveni del našega poslovnega okolja. Z  novim državnim sekretarjem za malo gospodarstvo pa še dodatno krepimo vez med njihovimi potrebami in državno politiko. Poskrbeti je potrebno tudi za višanje produktivnosti našega gospodarstva, zato se za področje znanosti, raziskav in razvoja namenja 336 milijonov evrov.

Poslanec in odbornik za finance Jože Lenart o bistvenih značilnostih rebalansa proračuna za leto 2019.

Foto: Matija Sušnik/DZ