Novinarska konferenca stranke LMŠ iz Jesenic

Kandidat za župana Občine Jesenice Janko Pirc in kandidati v tamkajšnji občinski svet iz stranke Lista Marjana Šarca so na današnji novinarski konferenci predstavili svoj program in vizijo dela v prihajajočem mandatu. Med prednostnimi nalogami so izpostavili urgentno reševanje smradu z deponije Mala Mežakla in nadaljevanje sanacije plazu na Koroški Beli, dolgoročno pa se zavzemajo za razvoj gospodarstva, turizma ter mladinskih, kulturnih in nevladnih organizacij ob učinkovitem črpanju evropskih sredstev in z jasno vizijo, kako izkoristiti doslej neizkoriščene prostore in možnosti.

Kandidat za župana Janko Pirc (št. 7) je predstavil program Stranke LMŠ iz Jesenic, ki se osredotoča na urgentno reševanje smradu z Male Mežakle in nadaljevanje sanacije plazu na Koroški Beli, spodbujanje gospodarskega in kmetijskega sektorja, zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje in razvoj mladinskih organizacij, reševanje stanovanjske problematike mladih in starejših občanov, ureditev nove sodobne knjižnice, posodobitev in nadgradnjo Športno-rekreacijskega centra Podmežakla, povezovanje kolesarskih cest skozi Zgornjesavsko dolino, spodbujanje razvoja in integracije turizma, fleksibilnost občinske uprave, večje financiranje športa, kulture in nevladnih organizacij ter participativno sestavljanje občinskega proračuna.

Ob tem je opozoril na pomembnost učinkovitega črpanja sredstev in jasno vizijo projektov: »Prevetriti je treba zastavljene projekte in dobre dokončati. Pri načrtovanju novih projektov bomo pozorni, da pridejo v ospredje potrebe ljudi in gospodarstva. Potem morda ne bo več težav pri zagotavljanju kulturne, športne in druge infrastrukture, pri zagotavljanju sredstev za različne programe društev in nevladnih organizacij ali pri revitalizaciji mestnega jedra. Namesto milijonov, porabljenih za idejne načrte in improvizirane rešitve, ki niso prinesle želenega učinka, bomo poskrbeli, da bo mesto postopoma res dobilo uporabne vsebine, ki bodo dostopne vsem generacijam.«

Predstavili so se tudi nosilci list kandidatov v občinski svet v vseh štirih volilnih enotah, ki so izpostavili področja, na katera se bodo še posebej osredotočali v svojem mandatu.

Nosilec liste v volilni enoti 1 (Hrušica, Planina pod Golico in Prihodi) Miha Rezar se bo zavzemal za učinkovito reševanje mladinske problematike, poudaril je tudi pomembnost večjega vključevanja prebivalcev pri razvoju njihovih krajev: »Hrušica potrebuje prenovo kulturnega doma in trgovino, ki bi bila priročna predvsem starejšim. Rovte, kot jim pravimo domačini, pa potrebujejo konkretno turistično strategijo. Domačini sami vedo, kaj njihov kraj potrebuje, le prisluhniti jim je treba. V mestu moramo ohraniti in privabiti izobražene mlade ter spodbujati razvoj malih in srednjih podjetij, kjer bodo ti mladi lahko delali. Višja kupna moč bo mestu dala nov zagon in vzpostavila ravnotežje, ki je bilo v zadnjih desetletjih porušeno.«

Dr. Adis Medić, ki kandidira v volilni enoti 2 (Plavž), kot najpomembnejše vidi takojšnje reševanje problematike smradu iz deponije odpadkov na Mali Mežakli, tudi sicer bo svoje delo svetnika gradil na skupnem in dobrem za vse: »Odločno bom podpiral tudi dobre predloge in rešitve ostalih strank, skratka vse, dobro za Jeseničanke in Jeseničane. Moje odločitve bodo realne in preudarne. Dosegal jih bom tako kot doslej v gospodarstvu, in sicer z zavzetim in odgovornim delom.«

 V volilni enoti 3 (Sava, Podmežakla) prvi na listi kandidira mag. Almin Gorinjac, poudarja povezovalno politiko, ki jo bo lahko udejanjal s svojimi izkušnjami na pravnem področju in v javnem sektorju: “Menim, da morajo predstavniki lokalne skupnosti na preudaren in strokoven način striktno zagovarjati sprejeta stališča in aktivno udejanjati pretehtane rešitve, o katerih se dnevno pogovarjamo. Ob tem morajo steči prizadevanja za večjo medsebojno vključenost v projekte za razvoj mesta ter skupno iskati možnosti za boljše financiranje.”

Gregor Čop, nosilec liste v volilni enoti 4 (Javornik-Koroška Bela in Blejska Dobrava), se bo kot predstavnik svoje volilne enote osredotočal na nadaljevanje sanacije plazu na Koroški Beli: »V občinskem svetu moramo imeti svoje predstavnike, saj bomo le tako uspešno zastopali svoje interese oz. vsaj bolj učinkovito nanje opozarjali. Kdo drug se bo bolj zavzemal za natančno spremljanje sanacije plazu v zaledju Koroške Bele in za to, da občina naredi vse, kar je v njeni pristojnosti, kot nekdo, ki živi pod plazom? Poleg tega najbolj vidnega problema imamo še nekaj manjših, verjetno lažje rešljivih, ki za ljudi pomenijo izboljšanje vsakodnevnega bivanja – pomanjkljiva javna razsvetljava, pločniki, pereča tema, tako kot v vsej občini, so parkirišča.«

Kandidatke in kandidati Stranke LMŠ Jesenice poudarjajo, da se je njihova zgodba začela, se piše in se bo tudi spisala drugače. Že dolgo in zavzeto so vpeti v lokalno dogajanje in aktivnosti, zdaj so pripravljeni, da svoje izkušnje in ideje, kako Jesenice ponesti naprej, udejanjijo na sistemski ravni.

L otili se bomo nujnih projektov,

M islili bomo na vse občane in občanke,

Š irili bomo pozitivizem!