Novelo zakona o vodah je treba zavrniti – v korist zdrave pitne vode, čistega okolja, javnega dobra, države in ljudi.

»Novelo zakona o vodah je treba zavrniti – v  korist zdrave pitne vode, čistega okolja, javnega dobra, države in ljudi. Morebitne spremembe zakona pa pripraviti v sodelovanju s stroko in civilno družbo ter s pogledom v prihodnost – kako strateška dobrina bo pitna voda.«

Brane Golubović, vodja poslanske skupine LMŠ in predlagatelj zapisa pravice do pitne vode v Ustavo RS pred jutrišnjo razpravo o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

Brane Golubovič na okrogli mizi: Voda je nacionalno bogastvo. Kako ga upravljamo?

Vladna koalicija se je zaradi pritiskov – tako javnosti kot tudi LMŠ-ja in dela opozicije – odločila iz vladnega predloga novele zakona umakniti enega od spornih členov – ta bi omogočili gradnjo in delovanje naprav, ki pri obratovanju vključujejo nevarne snovi ali so namenjene njihovi proizvodnji na vodovarstvenih območjih.

A čeprav se najbolj sporen člen umika, naše delo, delo opozicije, še ni končano. Preprečiti je treba še eno problematično spremembo, ki so jo v predlog zakona vnesli šele po javni razpravi, pa na vodovarstvenem območju omogoča gradnjo objektov v javni rabi po gradbenem zakonu. Ta zakon določa zelo obsežen seznam objektov v javni rabi, ki imajo lahko negativen vpliv na stanje voda. Tako se torej še dodatno širi nabor možnih gradenj na vodnih in priobalnih zemljiščih, kar pa je nesprejemljivo, saj tako država širi tudi krog tveganih situacij, v katerih bi lahko bili ogroženi vodni viri. O tej temi smo na LMŠ-jevi okrogli mizi spregovorili tudi s strokovnjaki.

Gre torej za spremembe, ki lahko negativno vplivajo na okolje in stanje voda, zato je za nas nesprejemljivo, da je javna razprava o teh spremembah trajala samo 14 dni, da se zakon sprejema po skrajšanem postopku in da je vlada v zakon šele po javni razpravi umestila nekatere določbe, ki so škodljive za okolje in vodne vire. O vsaki večji spremembi zakona o vodah bi morali vedno opraviti široko razpravo, v kateri bi morala imeti ključno vlogo vodna stroka. Pri tem zakonu ni bilo tako. Razlogi so več kot jasni. Ne gre jim za zaščito voda in okolja, zato so spremembe skrivali in zato vladna ekipa z njimi hiti.

V LMŠ smo odločeni, da preprečimo potencialno škodo, ki jo lahko povzroči predlagana novela zakona o vodah. Zato smo pripravili dopolnila, s katerimi želimo zaščititi vodne vire.