Nova spletna aplikacija za večjo preglednost porabe proračunskih sredstev

Državljani in državljanke boste lahko odslej dnevno spremljali odhodke in prihodke po posameznih področjih iz državnega proračuna ter pridobili podrobnejše informacije o projektih, ki se izvajajo po celotni Sloveniji. Za zagotavljanje čim večje transparentnosti javnih financ je Ministrstvo za finance v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, razvilo interaktivni grafični prikaz ključnih podatkov državnega proračuna.

Na portalu proračun.gov.si lahko preverite:

  • kaj vse država  financira iz proračuna,
  • koliko država vsako leto nameni posameznim področjem,
  • koliko denarja zberemo in porabimo,
  • seznam projektov v vaši neposredni bližini, ki so financirani iz državnega proračuna.

Z interaktivnim prikazom podatkov se dodatno poudarja, kako pomembna je preglednost porabe proračunskih sredstev in splošna dostopnost do podatkov, ki se osvežujejo dnevno. Poglavitni cilj  tega koraka je tudi, da se lahko državljanke in državljani preko enega klika in na enem mestu pobližje spoznajo z osnovami državnega proračuna ter na enostaven način ugotovijo, zakaj se porabljajo njihovi davki. S tem, ko se daje možnost vpogleda vsem, se na eni strani spreminja odnos javnih institucij do učinkovite porabe javnega denarja ter na drugi povečuje možnost za to, da morebitne kršitve ne ostanejo neopažene.

Slovenski proračun je online

Uporabna novost Ministrstva za finance -> kaj vse se financira iz proračuna in koliko denarja država vsako leto nameni za posamezna področja.Hkrati lahko tekoče spremljate, koliko denarja je v proračunu v letošnjem letu že zbrano in koliko je porabljenega.klik https://proracun.gov.si/

Objavil/a Stranka LMŠ dne Petek, 10. januar 2020