Nik Prebil: Upam, da policija ne bo postala podaljšana roka politike

Po tem, ko je sedanja vlada na svoji ustanovni seji razrešila direktorico policije, načelnico Generalštaba Slovenske vojske in direktorja obveščevalno varnostne službe, imamo pri prvih dveh, ki sta izredno pomembni funkciji, še vedno zgolj začasno vodstvo. Vladi se je takoj mudilo razrešiti vodilne na policiji in v vojski, istočasno pa ni poskrbela za imenovanje novih s polnimi pooblastili.

V iskrenost  namenov vlade smo že podvomili, ko se je v interventnem zakonu, namenjenemu pomoči gospodarstvu in socialni zaščiti ljudi, znašla občutna širitev policijskih pooblastil, ki najverjetneje posega v temeljne človekove pravice in ustavni red.

Takrat še v funkciji poslanca je Žan Mahnič z opozorilom oziroma grožnjo nadaljnjo kariero direktorice policije Tatjane Bobnar postavil pod vprašaj. Zamenjana je bila na prvi seji obstoječe vlade.

Nik Prebil, poslanec LMŠ: »V izjavi, preden ste postali minister, ste dejali, da se boste, če postanete minister, z vsemi vodilnimi pogovorili in ugotovili, ali bi lahko z njimi uspešno sodelovali – »Ne vem, zakaj bi menjal dobre kadre,« ste dodali. Glede na to, da je bila Tatjana Bobnar zamenjana na prvi seji vlade, predpostavljam, da se z njo niste pogovorili in ugotovili, ali z njo lahko sodelujete ali ne.«

Njeno ekipo so tvorili tudi sodelavci, ki so z vso odgovornostjo izvajali zakonske naloge ter skrbeli za operativno avtonomnost in neodvisnost izvajanja nalog. O kakovostnem delu pričajo tudi rezultati iz leta 2019, saj so skoraj v vseh segmentih boljši kot leto prej. Pred kratkim smo se lahko seznanili, da položaj zapušča še en član te ekipe, mag. Boštjan Lindav, ki je bil pristojen za vodenje kriminalistične policije od leta 2018. Kot ugotavlja slovenska policija, je kriminalistična policija pod njegovim vodstvom dosegla izredne rezultate, »nekateri so bili tudi mejnik v zgodovini kriminalističnega preiskovanja«.

Namesto Boštjana Lindava bo upravo kriminalistične policije vodil Vojko Urbas, ki prihaja iz političnega okolja blizu stranke SDS. Čeprav ima že samo imenovanje novega vodje slovenskih kriminalistov grenak priokus, saj je Vojko Urbas zaradi  očitkov o spornih dejanjih enkrat kriminalistično policijo že zapustil.

Zato je poslanec LMŠ Nik Prebil  na ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa naslovil pisno poslansko vprašanje, v katerem ga sprašuje:

  • Zakaj  se je z zamenjavo začasnega direktorja Uprave kriminalistične policije mudilo ob predpostavki, da so bili njegovi rezultati nadpovprečno dobri, javnost pa ob tem ni dobila nobene utemeljitve?
  • Ali držijo navedbe, da se je kot minister želel seznaniti s potekom in ugotovitvami kazenske preiskave, v katero naj bi bil vpleten tudi sam kot direktor podjetja Nova hiša d.o.o.? Ali je bil strokovni odziv tedanjega vodstva, ki ga je seznanilo s pristojnostmi, povod za zamenjavo vodstva policije v času krize COVID-19?
  • Ali drži navedba, da gospod Urbas ni njegova neposredna izbira, ampak mu ga je neposredno predlagal predsednik vlade?
  • V pripravi je oziroma je želel vzpostaviti nesorazmeren nadzor državljanov, s katerim bi posegel v človekove pravice in temeljne svoboščine. Iz objav v medijih je bilo moč razbrati, da naj bi Vojko Urbas, ki je bil imenovan v vrh policije, moral zapustiti vodstveni položaj zaradi nepravilnosti pri zlorabi prikritih ukrepov in drugih operativnih metod. Kako komentira te očitke?
  • Kako komentira navedbe, da je Vojko Urbas kriminalistično policijo leta 2016 zapustil zaradi očitkov šikaniranja in spolnega napada ter da nima potrebnih izkušenj?
  • Ali držijo navedbe, da se je z gospodom Urbasom srečal v zadnjem letu, torej v času, ko je bil direktor omenjene družbe? Kdaj je prvič spoznal gospoda Urbasa?
  • Kako bo kot odgovorna oseba (minister) zagotovil, da bo slovenska policija avtonomen organ, kar je osnovni pogoj za delovanje pravne države?
  • Po tem, ko je bila odstavljena Tatjana Bobnar, še vedno nimamo novega generalnega direktorja policije. Kdaj lahko pričakujemo imenovanje novega generalnega direktorja slovenske policije in ali je mnenja, da mora novo stalno vodstvo takoj dobiti tudi Slovenska vojska, saj se v Sloveniji po njegovem mnenju soočamo z nestabilnimi varnostnimi okoliščinami zaradi migracij in zdravstvene krize?
  • Glede na njegovo nezadovoljstvo z delovanjem NPU, izraženem na njegovem zaslišanju za funkcijo, ki jo opravlja, poslanca Nika Prebila zanima, ali lahko javnost pričakuje tudi razrešitev direktorja NPU Darka Muženiča?