Nik Prebil: Nesprejemljivo je, da vlada pred javnostjo skriva načrt, ki bo krojil prihodnost naše družbe

Državni načrt za okrevanje in odpornost, ki smo ga obravnavali člani parlamentarnega odbora za zadeve EU, je zgodovinski in izredno pomemben načrt, ki pa ga vlada skriva, saj ima oznako zaupnosti in javnosti ni dostopen. Zakaj, se sprašujem. So projekti slabo pripravljeni? So namenjeni prijateljem? Gre denar za parcialno usmerjene načrte in ne celovite reforme? Ne vem, se pa resno sprašujem – zakaj torej vlada skriva načrt, ki bi v prvi vrsti moral biti narejen za ljudi, za razvoj družbe in boljšo prihodnost mladih.

Ta edinstven in zgodovinski načrt ter tudi sredstva, ki so z njim povezana, bodo namreč omogočala sprejem reform, ki so vrsto let stale, in preusmeritev politik v prihodnost –  kar bo omogočilo večjo odpornost države na morebitne krize. Ta vsebina je za razvoj slovenske družbe, za okrevanje gospodarstva in boljšo prihodnost naslednjih generacij neprecenljiva. Zato mora biti pripravljena skrbno. In zato bi morala biti deležna široke javne obravnave, predvsem pa bi morali projekte, vezane na ta načrt, kombinirati z razpoložljivimi lastnimi sredstvi.

V LMŠ smo prepričani, da bi morali biti prednostni projekti tega načrta povezani z razvojem mladih in reševanjem težav, povezanih s stanovanjsko problematiko, posodobitvijo področja izobraževanja s povečano vključenostjo raziskav in inovacij, s projekti, ki so trajnostno usmerjeni – tako v preoblikovanje gospodarstva kot državne infrastrukture, in seveda s krepitvijo javnega zdravstva ter kakovostne dolgotrajne oskrbe. Torej projekti, ki bi res imeli nacionalen vpliv in zasledovali cilje zelenega prehoda, socialne vključenosti in digitalizacije družbe.

Projekti, ki jih samovoljno pripravijo nekateri predstavniki vlade, tega žal ne morejo izpolnjevati. To pa ni samo v nasprotju z vsem, čemur pravimo širok javni interes, je tudi v nasprotju z smernicami Evropske komisije, ki je pri nadzoru priprave in koriščenju več kot 5 milijard evrov, ki jih ima Slovenija na voljo, še posebej stroga.

S poslancem Igorjem Pečkom sva zato na vlado naslovila javno pobudo, da oznako tajnosti z dokumenta takoj umakne in v pripravo podrobnega načrta nemudoma vključi vse družbene deležnike. Upam, da naju bo ta samovoljna vlada vsaj tokrat upoštevala. Njena samovolja ima lahko namreč resne – seveda negativne – posledice tako za koriščenje sredstev iz tega načrta kot tudi za prihodnost slovenske družbe.

Nik Prebil, poslanec LMŠ