Nik Prebil: Marsikje lahko pripomoreš k razvoju, k napredku, k novostim, če le imaš interes in voljo za premikanje meja


Eno leto po parlamentarnih volitvah

Poslanke in poslanci Liste Marjana Šarca vam bodo v posebnem intervjuju, periodično do konca avgusta, predstavili svoj pogled na preteklo leto in delo v poslanski skupini.


1. Poslanska skupina Lista Marjana Šarca deluje v parlamentu eno leto. Njeno umeščanje v parlamentarni politični prostor je potekalo brez večjih težav in danes deluje povezovalno in odločno v krogu etabliranih strank. Kako ocenjujete  delo poslanske skupine po enem letu od parlamentarnih volitev? Čemu pripisujete prepoznavno držo poslanske skupine LMŠ?

Delo poslanske skupine LMŠ bi v letu delovanja v Državnem zboru ocenil kot zelo pozitivno. Poslanski skupini sem se pridružil kot zadnji in sem trenutno del ekipe nekaj več kot tri mesece. Skupina deluje povezano in enotno. Seveda se srečujemo z dnevnimi izzivi a se s podobnimi soočajo tudi druge stranke in poslanske skupine. Poslanska skupina LMŠ se je delu v Državnem zboru odlično prilagodila in ga izvaja z vso resnostjo in odgovornostjo. Ravno zato je ključno, da poslanska skupina deluje složno in morebitna notranja razhajanja rešuje v lastnem krogu. Delo poslanske skupine LMŠ tudi širša javnost prepoznava kot dobro. Verjamem, da se bomo brez večjih težav spopadali tudi s prihajajočimi izzivi.

Prepoznavno držo stranke LMŠ in tudi poslanske skupine bi vsekakor pripisal predsedniku stranke Marjanu Šarcu in vodji poslanske skupine Branetu Goluboviću. Delo vodje je več kot pohvalno in predvsem odlično. Vsekakor smo za prepoznavno držo poslanske skupine LMŠ odgovorni vsi poslanci, kot tudi strokovne službe, ki nam pri delu pomagajo. Ravno poslanci smo tisti, ki zagovarjamo in poudarjamo stališča LMŠ. Smo tisti, ki na plenarnih zasedanjih glasujemo o zakonodajnih predlogih in rešitvah. Skupaj ustvarjamo pogoje za boljše življenje dveh milijonov ljudi. Z dobrim in predvsem učinkovitim delom ohranjamo in tudi krepimo prepoznavno držo LMŠ.

2. Vlada Marjana Šarca je uspešno izpolnila naloge, ki so jo pričakale takoj po nastopu mandata in izpeljala nekaj vidnih projektov. Kaj je po vašem mnenju največji dosežek v zadnjem letu od volitev?

Vlado so že takoj na začetku pričakala odprta vprašanja, ki jih je bilo potrebno zapreti. Bilo je kar nekaj uspehov, ki so ljudem izboljšali življenje v Sloveniji.  Po mojem mnenju je vsekakor največji uspeh vlade razbremenitev regresa. S tem ukrepom se je država v celoti odpovedala davčnim in drugim obremenitvam regresa. Delodajalcem je ponudila vzvod, ki omogoča, da delavci dobijo celoten neto znesek na račun in imajo od tega več, kot bi imeli, če zadeve ne bi spremenili. Verjamem, da je ta ukrep naletel na odprta ušesa in na odobravanje večine. S tem je vlada že izpolnila del zavez o davčni razbremenitvi, čaka pa tako vlado kot nas v državnem zboru še veliko področij, ki jih je potrebno uskladiti in urediti. S skupnim sodelovanjem, poslušanjem in povezovanjem bomo lahko dosegli tisto, česar pretekle vlade niso mogle.

3. Če primerjate čas pred parlamentarnimi volitvami in eno leto po izvolitvi v Državni zbor, kako gledate danes na parlamentarno demokracijo kot aktivni udeleženec? Imate občutek, da ste kot novi obrazi na nacionalnem političnem parketu, doprinesli k dvigu ugleda poslanske funkcije?

Govoril bom o življenju pred temi parlamentarnimi volitvami. To je čas mojega odraščanja in ne tako zelo aktivnega zanimanja za politično sfero v Sloveniji. Pred leti sem bil verjetno med tistimi, ki so dejali, da je politika brez pomena, da se tako ali tako ne da nič spremeniti, da so udeleženci le te skupina pokvarjenih in lažnivih ljudi. A vendar se je v zadnjih petih letih moje mnenje do določenih zadev močno spremenilo. Ob študiju me je začela zanimati situacija v Sloveniji in v EU.  Želel sem si sodelovati in se počasi vključevati v takšne in drugačne aktivnosti. Mesece pred parlamentarnimi volitvami sem se pridružil stranki LMŠ in začel z njimi sodelovati, saj sem v njej prepoznal tisto spremembo, za katero mislim, da je ključna za napredek tako Slovenije kot tudi EU. Sam spadam v mlajšo generacijo.  Sem tudi najmlajši poslanec tega sklica parlamenta in na določene tematike seveda gledam nekako drugače. To mi omogoča določeno prednost a hkrati  tudi določeno slabost. Na parlamentarno demokracijo v Sloveniji sedaj vsekakor gledam drugače in z bolj odprtimi očmi. Marsikje lahko pripomoreš k razvoju, k napredku, k novostim, če le imaš interes in voljo za premikanje meja. Predvsem pa energijo do te mere, da verjameš, da se z aktivno participacijo stvari lahko premaknejo naprej.

4. Kako ste zadovoljni z dosedanjim delom znotraj delovnih teles v Državnem zboru? Zakaj ste se najbolj zavzemali? Kateri so izzivi, ki vas čakajo v prihodnosti in na katere se boste v nadaljevanju konkretneje osredotočali?

Če povem po pravici, sem z delom odborov oz. delovnih teles gledano celostno, delno zadovoljen. Včasih se zdi, da določeni odbori dela ne opravijo do potankosti. Tudi vodenje nekaterih odborov ni na nivoju diplomatskega vodenja, ki se parlamentarnemu odboru pritiče. Vsi odbori tvorijo pomemben del delovanja parlamentarizma in morajo zato svoje delo opraviti korektno. K temu seveda sodi tudi udeležba poslancev in vsebinska razprava o tematikah.

Sem član Odbora za zadeve EU, član Odbora za zunanjo politiko in podpredsednik Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter član dveh Komisij. V prvih dveh odborih večinoma poudarjam suverenost Republike Slovenije in nacionalni interes gledano zunanje politično in v okviru EU. Tukaj mora Slovenija ostati enotna in zagovarjati stališča, ki pripomorejo k gospodarskemu sodelovanju med državami, k ekonomskemu in političnemu razvoju, predvsem pa diplomatskemu razvoju, ki omogoča dobro sodelovanje brez napetosti. Pri Odboru za notranje zadeve se predvsem zavzemam za to, da se notranjepolitična vprašanja kolikor se le da rešujejo notranjepolitično. Seveda je zadeva drugačna, če ne gre za zunanje politična vprašanja in krize, ki vplivajo na notranjo politiko posamezne države. Slovenija je samostojna in suverena država, ki ima lastno ljudstvo in teritorij. Celoten skupek moramo celostno obravnavati in ga v taki obliki tudi zagovarjati. Vedno so se in se še bodo dogajala trenja na notranjepolitičnem odru. Aktualne teme so iz meseca v mesec drugačne. Menim, da je za Slovenijo in njen razvoj ključno, da se bolj posvetimo zunanjepolitičnim vprašanjem in diplomaciji. Znotraj EU se moramo pokazati kot pomemben določevalec prav tako tudi v regiji. Pereče tematike znamo obravnavati bolj celostno z vključitvijo vseh deležnikov. Meni, da bodo morale države članice  EU do določenih vprašanj stopiti skupaj in poiskati skupno rešitev.

Čakajo nas številni izzivi, tako na področju kibernetske varnosti in varnosti nasploh. Prav tako nas čakajo izzivi pri reševanju zapletov s Hrvaško, kjer bo bilateralno sodelovanje po mojem mnenju ključno za rešitev. Predvsem bo potrebno nameniti več pozornosti izzivom na področju mladih. Mladim moramo podati vzvode za napredovanje, da lahko postanejo samostojni in aktivni udeleženci tako na nacionalni kot evropski ravni.