Nik Prebil: Ko se bomo zavedali, da so mladi naložba, ki se najbolje povrne, takrat bodo tudi mladi verjeli v politiko, razvoj, solidarnost. V prihodnost, ki si jo želimo vsi.

Nagovor Nika Prebila, podpredsednika parlamentarnega odbora za zadeve EU, v okviru Konference o prihodnosti Evrope »Mladi iz regije Zahodnega Balkana in EU«.

Ja! Evropska unija ima svoje hibe in težave, a ima tudi številne prednosti in teh se moramo zavedati. Na eni strani bi nove članice ogromno pridobile s pristopom v unijo, ne smemo pa pozabiti, da bi s svojim članstvom bogatile tudi evropsko skupnost. Slovenija je jasen zagovornik širitve EU na Zahodni Balkan, saj menimo, da smo skupaj močnejši. Celotna evropska skupnost temelji na različnosti, prav ta pa nas bogati – nove izkušnje, znanje, drugačni pogledi, ne vedno najboljši, ampak pogosto navdihujoči, saj se iz njih rodijo nove, boljše, ustvarjalne ideje, ki so ključ do prihodnosti.

In kje smo v tej zgodbi mladi? Mladi smo del sedanjosti in smo prihodnost. Mladi nismo samo »nekaj« za jutri, smo tudi veliko za danes. In to pripravljavci vsebin in odločevalci marsikdaj spregledamo. Demografski trendi v Evropski uniji niso spodbudni. Družba se stara in zato mladi postajamo vse manjša skupina prebivalcev – v resnici nekakšna manjšina. Zato je nujno, da naredimo premik v miselnosti – in to velja tako za EU, kot za bodoče članice. Premik v miselnosti, ki bo v ospredje postavil prav mlade, s katerimi je treba voditi spoštljiv dialog, potrebno je zavedanje, da smo mladi pogostokrat rešitev, zase in tudi za starejše.

Mladi potrebujemo možnosti, da zacvetimo in ponudimo rešitve, ki so starejšim morda na prvi pogled nedoumljive, preambiciozne, avantgardne. Starejše pa prosim za posluh, razumevanje, podporo. Skupaj lahko pridemo daleč.

Mladi so bili v preteklosti velikokrat prezrti, zapostavljeni. Zato je danes in tudi jutri naloga odločevalcev slišati in upoštevati glas mladih. Naloga mladih pa je biti glasen, vztrajen in odločen.

Ko bomo mlade aktivneje vključevali v politične odločitve, ko bodo mladi imeli svoj življenjski prostor, prostor za ustvarjanje in razvoj, ko bodo imeli možnosti za redno zaposlitev, ki ni prekarna, ko se bodo mladi osamosvojili, ko bodo upoštevani in ko čisto okolje ne bo več stvar debate ampak stvar realnosti, ter ko se bomo vsi skupaj zavedali, da so mladi naložba, ki se najbolje povrne, šele takrat bodo mladi verjeli v politiko, verjeli bodo v razvoj, v kohezivnost, v solidarnost. Torej v prihodnost, ki si jo želimo vsi.

Upoštevanje mladih pa ne pomeni, da politiki zgolj iščejo rešitve za njihove težave. Upoštevanje mladih pomeni, da politiki iščejo mlade, ki imajo ideje in rešitve, jim prisluhnejo in skušajo te ideje – skupaj z modrostjo in izkušnjami – preslikati v kakovostne zakonske rešitve.

Spoštovani, upam, da bo ta razprava doprinesla en košček k temu mozaiku prihodnosti mladih in da bomo lahko jutri rekli, da smo skupaj naredili en velik korak naprej.

Iz nagovora Nika Prebila.