Nik Prebil: Karavana mimo zakonov drvi proti cilju … sporni posli v vladi Janeza Janše se nadaljujejo!

Ko sem že mislil, da me pri tej vladi nič več ne more presenetiti, izvem, da je vlada deregulirala cene naftnih derivatov. Pa se spomnim, da je pred kratkim minister za okolje in prostor Andrej Vizjak kupil 415 delnic Petrola in s tem postal eden največjih malih delničarjev Petrola. Preverim ceno pred in po regulaciji in hitro ugotovim, da je cena delnice zgolj v enem dnevu porasla za približno 7 odstotkov. Kaj to pomeni? – Da je minister Vizjak čez noč zaslužil, reci in piši, več kot 10.000 €! S tem seveda ne ni bilo nič narobe, če gospod ne  bi bil član aktualne vlade, ki je ta ukrep sprejela, in če ne bi imel dostopa do notranjih informacij. Vladni ukrep bo tako koristil delničarjem Petrola in drugih podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo naftnih derivatov, torej tudi ministru Vizjaku, zagotovo pa ta ukrep ne bo koristil državljanom in avtoprevoznikom, ki bodo plačevali dražje gorivo.

Ob vsem tem se mi zastavljajo sledeča vprašanja:

  1. Je minister Vizjak že ob nakupu delnic vedel, da Vlada RS ne bo več regulirala cen naftnih derivatov?
  2. Je minister Vizjak kot član aktualne vlade zlorabil notranje informacije za osebno premoženjsko korist?
  3. Ali je za takšen manever vedel tudi predsednik vlade Janez Janša, ali je pri tem sodeloval še z drugimi političnimi in gospodarskimi akterji?

Res nenavadno bi bilo, da bi ministru povsem naključno uspel takšen zadetek v polno. Še težje pa je verjeti, da minister o tem ni nič vedel.  Celo izgovarja se, da na seji vlade ni poslušal in zato ni vedel za deregulacijo oziroma da je pri postopkih sodelovala državna sekretarka. Na podlagi teh dejstev lahko sklenem le eno – še en član vlade Janeza Janše, ki se poslužuje zavajanja, sprenevedanja in preusmerjanja pozornosti od problema.

Na dano dogajanje v »zadevi Vizjak« je treba gledati z  vidika preprečevanja korupcije in spoštovanja etičnih in moralnih načel, ki bi morala biti v ustavni parlamentarni demokraciji, kot je Slovenija, na najvišji ravni, pri predstavnikih države še toliko bolj. A kot smo lahko videli že mnogokrat (sporne nabave zaščitne opreme, afera Pivec, sedaj Vizjak), se vse skupaj začne in konča pri denarju. »Zadevo Vizjak«  je že vzela pod drobnogled tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

Ne morem niti mimo dejstva, da se pojavlja močan sum zlorabe uradnega položaja in zlorabe notranjih informacij. Če se izkaže, da je minister za morebitno deregulacijo vedel že ob nakupu delnic, gre tako za kaznivo dejanje  kot hudo koruptivno ravnanje, pri čemer pa je kršen tudi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije v delu, ki ureja preprečevanje nasprotja interesov.

Ob vsem tem pa se mi zastavlja vprašanje, ali gre za konflikt interesov tudi v primeru Vizjakovega urejanja izgradnje hidroelektrarne na srednji Savi in njegove dosedanje službe HESS, kjer je, pred svojim ministrovanjem, deloval kot vodja službe za investicije in razvoj, in kjer bo, po prenehanju ministrske funkcije, s službovanjem tudi nadaljeval. Res nenavadno, da se tako zagnano zavzema za urejanje posla v svoji bivši in bodoči službi. Res nenavadno, da je minister Vizjak naključno čez noč zaslužil več tisoč evrov, še bolj nenavadno pa je, da o ničemer ni nič slišal, nič vedel. Kakšne slučajnosti.

Ne glede na vse si želim, da pristojne institucije v zadevah, povezanih z ministrom Vizjakom, preverijo morebiten sum zlorabe uradnega položaja in notranjih informacij. Bo tokrat vsaj ta minister politično odgovarjal, če se izkaže, da je z nakupom delnic Petrola kršil zakonske predpise in zlorabil notranje informacije?

Nik Prebil, poslanec LMŠ