»Neučinkovito!« Beseda, ki zgovorno zaobjame temeljno sporočilo revizijskega poročila o nabavah zaščitne opreme, zato zahtevamo sklic izredne seje državnega zbora.

Računsko sodišče je 18. 3. 2021 objavilo revizijsko poročilo Učinkovitost nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2. Neučinkovito! To je beseda, ki zgovorno zaobjame temeljno sporočilo revizijskega poročila. Računsko sodišče ugotavlja, da pristojna ministrstva oziroma vlada kljub upoštevanju izrednih okoliščin, v katerih so delovali, pri nabavah niso bili učinkoviti.

Robert Pavšič: »Nepregledno, neučinkovito, sum tveganja korupcije, ni se vedelo, kdo je na vrhu odločevalske verige. Sum kaznivih dejanj pri 13 pogodbah, vlada se ni odzivala niti na tiste nepravilnosti, ki so bile ugotovljene že v postopku nabave. To je sinteza 251 strani dolgega poročila. Če bi v tej državi obstajala politična kultura, kjer se upošteva odgovornost in nenapisana pravila, potem bi najmanj 2 ministra ponudila svoj odstop, če zanemarimo predsednika vlade. Po tem poročilu smo to pričakovali, zgodilo pa se je ravno nasprotno, ker te kulture ni.«

Glede na obremenjujoče ugotovitve računskega sodišča in priporočila zapisana v revizijskem poročilu ter nenazadnje glede na napoved predsednika vlade, da je pred nami tretji epidemični val, »vprašanje je samo, kako močan bo«, je nujen dialog, h kateremu koalicijske stranke oziroma premier nenehno pozivajo.

Robert Pavšič: »Računsko sodišče bi – po mnenju LMŠ-ja – moralo biti partner vlade, tisti, ki opozarja na napake, da se napake več ne ponovijo.«

Vlada nabav ni bila sposobna izvesti na transparenten in učinkovit način, zato smo v opoziciji na pobudo LMŠ vložili zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora Republike Slovenije. Predlagamo, da na seji Državni zbor sprejme naslednje priporočilo Vladi Republike Slovenije:

  1. Državni zbor Republike Slovenije priporoča vladi, da nemudoma ukrepa v skladu s priporočili in popravljalnimi ukrepi računskega sodišča, navedenimi v revizijskem poročilu Učinkovitost nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2, in o aktivnostih poroča Državnemu zboru Republike Slovenije.
  • Državni zbor Republike Slovenije priporoča vladi, da v najkrajšem možnem času pripravi spremembe in/ali dopolnitve predpisov in/ali dokumentov, ki bodo zagotovile ustrezne podlage za ravnanje v izrednih okoliščinah, kakršne so epidemija nalezljive bolezni in druge.
  • Državni zbor Republike Slovenije priporoča vladi, da izrednih okoliščin ne izkorišča za vzpostavitev netransparentnih sistemov nabav, ki omogočajo korupcijska tveganja ter finančno ali kakšno drugo okoriščanje posameznikov in/ali pravnih oseb.
  • Državni zbor Republike Slovenije priporoča vladi, da dejavno in tvorno sodeluje z organi nadzora in/ali pregona pri iskanju in uveljavitvi odgovornosti za neustrezna ravnanja funkcionarjev in javnih uslužbencev v postopkih nabave zaščitne in medicinske opreme oziroma da si prizadeva za uveljavitev njihove odgovornosti.
  • Državni zbor Republike Slovenije priporoča vladi, da se tudi ob epidemiji nalezljive bolezni in drugih izrednih okoliščinah vzdrži sprejemanja nepreglednih in v praksi težko izvedljivih normativnih podlag.
  • Državni zbor priporoča vladi, da prevzame politično odgovornost za netransparentne postopke nabav zaščitne in medicinske opreme ter se javnosti opraviči za nakup neuporabne opreme ter oškodovanje javnih sredstev.

Le s široko javno in parlamentarno razpravo o ukrepih in priporočilih lahko najdemo učinkovite rešitve in preprečimo ponavljanje napak, ki nas stanejo državnega denarja in še pomembnejšega – zaupanja javnosti.