Ne moremo pozidati obal in hkrati pričakovati, da bomo imeli čisto pitno vodo, turizem pa razvijali na neokrnjeni naravi. Brane Golubović v MMC klepetalnici

Na referendumu 11. julija bomo v LMŠ glasovali PROTI.

»Vladno novelo zakona o vodah smo poskušali dopolniti in odpraviti sporne določbe, a smo bili preglasovani. Zato je zdaj referendum,« je vodja poslancev in referendumskega štaba LMŠ Brane Golubović na kratko pojasnil ključen razlog za referendum.

Ob tem je opozoril še na sporen način sprejemanja omenjene novele: »Zakonskih rešitev na področju okolja se ne sme spreminjati na hitro. Vključena morata biti strokovna in širša javnost,  kar se pri spremembah tega zakona ni zgodilo.«

Vlada ima namreč posebne načrte, v prid kapitalu in to je očitno, pravi: »Jasno je, da je vlada zakon spremenila z enim ciljem. Da omogoči gradnjo turističnih kapacitet na priobalnih in vodnih zemljiščih izven naselij, v naravi, neposredno ob rekah, kar do zdaj ni bilo možno.«  

Do zdaj je zakon – ki je sicer še v veljavi – dovoljeval gradnjo različnih objektov na priobalnem zemljišču, a le na obstoječih stavbnih zemljiščih znotraj obstoječega naselja. O tem je na podlagi strokovnega mnenja Direkcije za vode odločala vlada z uredbo. Od leta 2008 do danes je bilo 18 takšnih dovoljenj.

Nov zakon pa dovoljuje posege oziroma pozidavo tudi na vseh ostalih naravnih vodnih in priobalnih zemljiščih, ki so z zakonodajo definirana kot naravno vodno javno dobro, pomembna za ohranitev varstva voda in njihovo izboljšavo. Možno bo graditi hotele, motele, gostinske lokale, bencinske črpalke, garaže, bazene, lope, trgovine … v naravi ob vodi, kar je bilo do sedaj absolutno prepovedano. Ta sprememba je namenjena gradnji turistične infrastrukture v naravi – ob rekah in jezerih. To je cilj te vladne ekipe. »Zato se je zakon tudi tako hitro sprejemal, brez sodelovanja vodarske stroke. Ključne spremembe so bile v zakon vnesene šele z amandmaji v državnem zboru.«

In kako je ogrožena pitna voda? Brane Golubović pojasnjuje: »Priobalna zemljišča so neke vrste filter za škodljive snovi iz okolja, ledvica narave in če degradiramo to varovano območje ob vodi, ga podvržemo tveganju za onesnaženje, potem smo posredno ogrozili tudi tisto podtalnico, ki se napaja iz površinskih rek.«

Početje vlade je zato nevarno, opozarja: »Naša konkurenčna prednost so narava, čista država in pitna voda. S takimi spremembami  pa vse to ogrožamo. Ne moremo imeti pozidanih obal po Sloveniji in hkrati pričakovati, da bomo imeli čisto pitno vodo, turizem pa razvijali na neokrnjeni naravi.«

Poglejte klepet v celoti.