NATAŠA TRČEK O ZDRAVSTVENI IN POKOJNINSKI REFORMI

Nataša Trček, svetovalka za področje sociale in kandidatka za Državni zbor RS, se je v ponedeljek udeležila soočenja regionalne televizije RTS na Letališču Edvarda Rusjana v Mariboru.

Teme večernega soočenja so se med drugim nanašale na področje zdravstvene in pokojninske reforme, privatizacije v zdravstvu, problematiko demografske strukture Slovenije in stališča strank ob odstopu premiera Cerarja.

Nataša Trček je v delu nanašajoč se na pokojninsko reformo poudarila, da »večje število delavcev oziroma zavarovancev pomeni tudi višje pokojnine« in da je nujno med delovno aktivne vključiti tako upokojence, ki naj kljub delu še vedno prejemajo celotno pokojnino in plačujejo ustrezne prispevke, kot tudi mlade, ki naj ne odlašajo z dokončanjem študija do svojega 30. leta, ampak se vključijo na trg dela čim prej. Po besedah Nataše Trček je torej ključno, da na vsak način zagotovimo zadostno število delavcev, mlade čim prej vključimo v zavarovanje, starejše pa v njem ohranimo čim dlje.

O odstopu premiera Cerarja je Nataša Trček poudarila težko breme, ki ga je premier zapustil nasledniku, izpogajati bo treba nove pogoje za izboljšanje plač in gospodarstva, ter dodala: »Edina možnost Slovenije v tem je, da dvignemo vrednost dela in produktov.«

Osrednji del soočenja je sklenil pogovor o korupciji, v katerem je Nataša Trček kratko in jasno komentirala: »Prave ljudi na pravo mesto.«

V stranki Lista Marjana Šarca se zavedamo problematike čakalnih vrst, zato smo pripravili ukrepe, s katerimi se bodo le-te v najkrajšem mogočem času vsaj prepolovile. Krajšanja čakalnih vrst se bomo lotili takoj, saj nekateri bolniki zaradi dolge diagnostike izgubljajo možnosti zdravljenja, po drugi strani pa so ljudje na dolgem bolniškem dopustu.

Predlagamo naslednje ukrepe:

  • Takojšnja izvedba nacionalnih razpisov krajšanja čakalnih vrst, na katerih bodo lahko sodelovali tako javni zavodi kot tudi zasebniki. Prednost na razpisu bodo imeli javni zavodi. Ta ukrep bi bil začasen, dokler se čakalne vrste ne skrajšajo na razumno raven.
  • Učinkovitejša poraba finančnih sredstev zdravstvene blagajne, ki jih je zaradi večje zaposlenosti in visoke gospodarske rasti vedno več.
  • Učinkovitejše vodenje in upravljanje javnih zdravstvenih zavodov s ciljem racionalizacije poslovanja, boljše organizacije zdravstvenih zavodov in učinkovitejše izrabe obstoječih kapacitet z ustrezno stimulacijo vseh zaposlenih.
  • Uvedba povezanega enotnega informacijskega sistema v zdravstvu s ciljem optimiziranja dela zdravstvene mreže in povečanja kakovosti dela.
  • Jasna ločitev med javnim in zasebnim zdravstvom.