NATAŠA TRČEK NA POGOVORU S KOALICIJO ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

Nataša Trček, svetovalka za področje sociale, se je v petek, 14. maja 2018, na Ptuju udeležila pogovora s predstavniki Koalicije za dolgotrajno oskrbo, ki jo je ustanovil Ženski lobi Slovenije. Na dogodku so predstavili temeljna načela prihodnjega Zakona o dolgotrajni oskrbi in s predstavniki političnih strank odprli razpravo, na kateri so udeleženci med drugim poudarili nujnost ureditve ustrezne zakonodaje.

Koalicija za dolgotrajno oskrbo si prizadeva za vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe, ki ne bo izključujoč za nikogar, ne glede na finančno zmožnost. Menijo, da zadnji osnutek Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil pripravljen v letu 2017, ni ustrezen, saj je naravnan le na zdravstveno oskrbo, manjka pa ves del socialne oskrbe, ki je pri starejših mnogokrat na prvem mestu.

Nataša Trček je na razpravi poudarila, da se v stranki Lista Marjana Šarca zavedamo, da je prva stvar, ki bo podlaga za ureditev dolgotrajne oskrbe, financiranje. To mora v osnovi temeljiti na prispevkih za dolgotrajno oskrbo, ki so približno enako pomembni kot prispevki za pokojninsko zavarovanje. Stroški zaradi demografije in staranja prebivalstva se bodo močno povišali, v EU namreč vsak tretji nad 80 let starosti potrebuje dolgotrajno oskrbo. Po ustreznem dogovoru o financiranju pa bo po besedah Trčkove nujno pripraviti javno razpravo, ki bo pokazala stališča deležnikov. Izpostavila je, da mora dolgotrajna oskrba primarno temeljiti na socialni oskrbi, ki je mnogokrat starejšim bolj nujna kot vsako zdravljenje. Poudarila je, da je treba stremeti, da se starejšim omogoči bivanje doma do pozne starosti, kjer se tako njim kot svojcem ponudi celovita pomoč. Po drugi strani pa so poleg ustreznih domov za ostarele pomembne tudi druge oblike bivanja, kot so varovana stanovanja, stanovanjske skupnosti in drugo. Izpostavila je tudi pomen medgeneracijske solidarnosti, pri čemer si bomo prizadevali za dvig ustrezne zavesti.