Nataša Dolenc – LMŠ bus na poti – Od Brežic do Zagorja ob Savi

Kraji, ki sodijo v območje Volilne enote 6 (občina Brežice, Črnomelj, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi) so zgodovinsko, kulturno, krajinsko, demografsko in infrastrukturno zelo raznoliki in pestri, kar je sicer edinstvena danost naše domovine, ki nam jo mnogi zavidajo. Namen naše poti z avtobusom po poteh Posavja in Zasavja je bil, da se približamo ljudem, jim stisnemo roko, jih poslušamo in delimo z njimi stališča kakšno Slovenijo si želimo v prihodnosti zase in za naše otroke. Kljub različnosti življenjskih okoliščin posameznikov ter izzivov s katerimi se dnevno srečujejo na teh območjih, povezanih z zaposlitvijo, višino pokojnin, prometno povezanostjo, perspektivo mladih ipd. je naša ekipa LMŠ spoznala, da smo si dejansko vsi tudi zelo podobni. Vsi ljudje imamo podobne in dejansko zelo preproste želje – želimo si le primerno življenje zase in za naše bližnje ter odgovorno politiko, ki bo opravljala svoje poslanstvo in nam to tudi zagotavljala. Neposredni stiki z ljudmi na terenu, ki so videli naš zagon in resen namen, da dosežemo ta cilj, so nas še dodatno prepričali, da smo na pravi poti. Kljub razočaranju nad politiko nasploh so nas ljudje s svojimi izkušnjami, odprtostjo in upanjem navdahnili in obogatili. Hkrati pa so tudi velik opomin, da je res skrajni čas, da se postavi človeka na prvo mesto, da se dela v prid ljudem in da postane politika odgovorna do svojih državljanov. Posavje in Zasavje hvala za izkušnje in hvala za podporo – mi želimo delati za človeka, skupnost in državo. Mi imamo iskren in resen namen, da to uresničimo!