Natalija Kovač: “Mi smo lastniki sedanjosti, mladi pa bodo nasledili prihodnost.”

Politika nikakor ne bi smela biti privilegij, temveč zakladnica dobrih idej in njihova konkretna izvedba.

V politiko sem vstopila v obdobju, ki ga označujemo kot zrela leta. Moje mnenje je, da moramo predati politiko in odločanje o prihodnosti v roke mladim. Mi smo lastniki sedanjosti, mladi, naši otroci in vnuki, pa bodo nasledili prihodnost.

V naši državi nikakor ne smemo pozabiti na ranljive skupine. Prva so mladi, katerih prve zaposlitve so vse prevečkrat prekarne. Zavedati se moramo tudi, da je v Sloveniji velik delež starejše populacije z nizkimi pokojninami, ki živijo pod pragom revščine. Soustvarjali so našo državo, na nas je, da ne ogrozimo njihovega preživetja. Tretja ranljiva skupina so delavci na minimalnih plačah. Sprašujem se, kaj smo kot družba naredili, da se starši konec avgusta ne bi spraševali, kaj bodo jedli v septembru, ko bodo svojim otrokom kupili učbenike. Koliko empatije zmoremo, ali smo se sposobni obuti tudi v čevlje koga drugega?

Že več kot dvajset let sem davčna inšpektorica, zato si želim, da bi davčna kultura, ki pomembno vpliva na rast javnofinančnih prihodkov, predstavljala del življenja državljanov in državljank. Pomembno je, da bi se v izobraževalni sistem uvedla finančna in davčna pismenost. Stabilen proračun in visoki javnofinančni prihodki pomenijo višjo raven zdravstvenih storitev, boljši šolski in izobraževalni sistem, več denarja za kulturo, …

Ker stranka Lista Marjana Šarca na prvo mesto postavlja človeka, je bil to eden od glavnih razlogov, da sem se pridružila stranki. Kot je zapisal že antični filozof Aristotel, politik doseže svoj cilj, ko pripomore k blaginji ljudi, državljanov in državljank. Politika, demokracija in pravičnost doživljajo inflacijo vrednosti in pomena. Uporabljajo jih napačni ljudje. Ni nam potrebno menjati pomena velikih besed, temveč ljudi, ki jim bodo spet povrnili vrednost. Taki ljudje obstajajo. Vi jih boste prepoznali.