Natalija Kovač: Kultura je izjemnega pomena za kakovostno življenje občank in občanov v občini Idrija

Naj uvod tega apela začnemo z zapisom Evropske komisije, ki navaja, da je kultura temelj bogate dediščine in zgodovine Evrope ter ima pomembno vlogo pri krepitvi privlačnosti krajev in edinstvene identitete določene lokacije. Kultura in ustvarjalnost sta lahko pomembni gonilni sili, ki omogočata inovacije in sta pomemben vir podjetništva. Kultura je glavni dejavnik povečevanja prihodka iz turizma, pri čemer spada kulturni turizem med največje in najhitreje rastoče turistične panoge na svetu. Kultura ima tudi pomembno vlogo pri spodbujanju socialne vključenosti.

Občina Idrija nima strateškega dokumenta, s katerim bi načrtovala in izvajala kulturno politiko. Z navedenim dokumentom bi se zagotovilo širitev kakovostnih kulturnih vsebin, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Idrija. Posebno pozornost bi želeli nameniti posameznikom in družbenim skupinam, ki imajo iz ekonomskih in socialnih razlogov omejen dostop do kulture. Občina Idrija bi z zagotavljanjem finančnih sredstev, infrastrukturo in organizacijo zagotavljala nemoteno delovanje javnih kulturnih zavodov, ljubiteljskih kulturnih društev, samostojnih ustvarjalcev in nevladnih organizacij, ki dajejo mestu in občini Idrija kulturno identiteto. Kulturna strategija bi zagotovo pripomogla tudi do več sredstev iz državnega proračuna, proračuna EU in občinskega proračuna, ki so namenjena temu področju.

Kultura je izjemnega pomena za kakovostno življenje občank in občanov v občini Idrija. Umetnost v najširšem pomenu odpira pomembne življenjske teme in širi naša obzorja, zato nanjo ne gledamo kot na strošek, ampak jo vidimo kot investicijo v našo skupno prihodnost.

Kultura je zelo pomembna za turizem, zato je v dokumentu potrebno posebno pozornost nameniti kulturnemu turizmu. Občina Idrija se mora kot turistična destinacija usmerjati tudi v kulturni turizem. Vse to zajema širok spekter – od dediščine in arhitekture do kulinaričnih doživetij in vse v povezavi z življenjem na podeželju in v mestu Idrija.

Vabljeni k sodelovanju, da kot svetniki in svetnice v tem mandatu date kamenček v mozaik, ki bo omogočil oblikovanje novega strateškega dokumenta, pomembnega za razvoj kulture v občini Idrija.

Natalija Kovač, svetnica LMŠ