NAPOVED: Na ustanovnem zboru članov, ki bo potekal v soboto, 4. septembra 2021, bo ustanovljen podmladek LMŠ – UPI

Za avtonomne in odgovorne mlade – UPI za prihodnost

LMŠ je v prihodnost usmerjena stranka, zato so mladi njen pomemben del. Že vse od začetka mandata smo organizirali srečanja mladih članov, na katerih smo razpravljali o njihovih razmerah, izzivih in željah. Skupaj smo skušali poiskati odgovore na težave, ki dandanes pestijo mlade.
Ker so mladi v LMŠ zelo aktivni in ker se zavedamo, da so mladi prihodnost, v katero se splača in v katero smo dolžni vlagati, smo uresničili idejo o ustanovitvi podmladka. Tako bodo mladi člani dobili svoj prostor za avtonomno ustvarjanje, razvijanje in spreminjanje družbe na bolje.
 
Podmladek LMŠ bo ustanovljen na ustanovnem zboru članov, ki bo potekal v soboto, 4. septembra 2021, ob 11. uri, na spletni platformi ZOOM. Posnetek pa bo v celoti dosegljiv po zaključku ustanovnega zbora članov na družbenih omrežjih stranke in podmladka LMŠ ter na spletni strani www.strankalms.si.

Na dogodku bomo sprejeli akt o ustanovitvi podmladka LMŠ, nato pa bomo nadaljevali s potrjevanjem programa organizacije – sintezo predlogov in rešitev, ki smo jih oblikovali na preteklih srečanjih mladih članov. Dogodek bomo zaključili z volitvami organov in v organe podmladka.

Podmladek LMŠ se bo imenoval UPI.Gre za kratico, za začetne črke besed ustvarjalnost, prihodnost, ideje. Organizacija UPI bo namenjena vsem mladim, ki želijo soustvarjati politike za reševanje težav mladih. Delo v organizaciji bo temeljilo na inovativnosti, odgovornosti, solidarnosti in ustvarjanju prihodnosti z našimi idejami. Naš glavi cilj je, da bodo vsi mladi na vseh ravneh imeli prostor za soodločanje in ustrezne pogoje za življenje.

UPI – Ustvarjalnost, prihodnost, ideje.