Namenitev dela dohodnine za donacijo LMŠ za leto 2020

Stranka LMŠ je v letu, ki ga je zaznamovala epidemija virusa SARS CoV-19 in katerih katastrofalne posledice na vseh področjih se bodo v vsej svoji razsežnosti kazale še dolgo po zajezitvi epidemije, svoje poslanstvo in vizijo nadaljevala v skladu z načelom za skupno dobro, za medgeneracijsko sožitje, za našo varnost, za ohranjanje narave in jasen pogled v prihodnost. Z drugimi besedami, stranka je naprej uresničevala svoj slogan »Človek. Skupnost. Država.«.

Življenje stranke predstavljamo ljudje, energija vsakega izmed nas in naša volja za omogočanje sprememb. Mnogi nam izrekate, da delamo dobro, naj vztrajamo pri naši viziji za skupno dobro za medgeneracijsko sožitje, za našo varnost, za ohranjanje narave in jasen pogled v prihodnost. Z vami želimo ustvarjati državo, ki zagotavlja varnost državljankam in državljanom, ne glede na njihov družbeni status, poreklo ali prepričanje. Država, ki uravnoteženo skrbi za dobrobit mladih, starih, kjer je medgeneracijska solidarnost temeljno vodilo.

Veseli smo vsakega spodbudnega in pozitivnega razmisleka in dejanja za naprej.

Če želite stranki Lista Marjana Šarca tudi finančno pomagati in finančno podpreti delovanje, lahko donirate del dohodnine.

DOHODNINA

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko vsi davčni zavezanci izrazimo zahtevo, da del dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenimo za financiranje splošno koristnih namenov, med drugim torej tudi za financiranje političnih stranki. Z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki je bil sprejet konec decembra 2020, se je povišal odstotek  dela dohodnine za donacije, ki ga lahko davčni zavezanci namenijo tudi političnim strankam, , in sicer iz 0,5% na 1%. Odstotki namenitve dela dohodnine za financiranje upravičencev do donacij, ki so jih davčni zavezanci v svojih zahtevah za namenitev dela dohodnine za donacije že predložili, se bodo podvojili. Lahko pa davčni zavezanci do 31. 5. 2021 podajo novo ali spremenjeno zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije. Nova ali spremenjena zahteva bo veljala že za leto 2020.

Del dohodnine, ki bi ga skozi ta 1% delež namenili stranki LMŠ, ne povečuje Vaše davčne obveznosti, le del davka, ki bi ga sicer prejela država, bo neposredno prejela naša stranka.

Za vaš prispevek se vam najlepše zahvaljujemo.


KAKO LAHKO NAKAŽETE DEL DOHODNINE STRANKI LMŠ?

V primeru, da se boste odločili nameniti naši stranki del dohodnine, Vas prosimo, da na tej spletni strani poiščete obrazec za namenitev dela dohodnine za donacije in obrazec in ga izpolnjenega elektronsko pošljete, pošljete po pošti ali osebno oddate na Vaš pristojni davčni uradu.

Originalni obrazec in navodila DURS-a so na voljo na spletni strani e-uprave.

Kolikor ste zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacijo LMŠ oddali v prejšnjem letu oz. je upoštevana v dohodninski napovedi za tekoče leto, le te ni potrebno ponovno oddajati.

Podatki stranke LMŠ:

  • Ime stranke: Lista Marjana Šarca
  • Krajše ime stranke: LMŠ
  • Naslov: Šmarca, Bistriška cesta 10a, 1241 Kamnik
  • Občina: Kamnik
  • Matična številka: 4067002000
  • Davčna številka: 33101515
  • Transakcijski račun: SI56 6100 0000 7929 030, odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana