Nadomestilo za karanteno mora pripadati tudi samozaposlenim

Vlada Janeza Janše je s svojimi nedomišljenimi in nepravičnimi ukrepi ponovno ustvarila neenakost med ljudmi – tokrat je samozaposlenim odvzela pravico do kakršnega koli nadomestila za izgubljeni dohodek,  ki je posledica odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile. Zato smo v LMŠ pripravili in skupaj z demokratično opozicijo vložili novelo zakona, s katero bi to neenakost odpravili in samozaposlenim tudi za nazaj poplačali storjeno krivico. Pogodba o zaposlitvi ne sme biti razlog za ustvarjanje neenakosti med ljudmi.

Po trenutno veljavni ureditvi namreč samozaposleni zaradi odrejene karantene ali zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile (varstvo otroka, ustavitev javnega prevoza ali zaprtje mej) za odsotnost z dela v tem času ne prejmejo nikakršnega nadomestila. Na drugi strani pa so zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi v teh primerih upravičeni do nadomestila plače. Takšna ureditev je nepravična in diskriminatorna, z epidemiološkega vidika pa tudi nevarna.  V LMŠ smo Vlado Republike Slovenije že v začetku oktobra opozorili na to in pristojne pozvali naj nemudoma popravijo nastalo situacijo.

Ker se do danes se ni zgodilo nič, smo v LMŠ skupaj z demokratično opozicijo v parlamentarno proceduro vložili novelo zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva,  ki ureja delno povrnjeni izgubljeni dohodek za samozaposlene, kmete in družbenike. Z enostavno rešitvijo želimo navedenim skupinam prebivalstva omogočiti nadomestilo za izpad prihodka v času, ko dela ne morejo opravljati, s čimer bi pomembno prispevali tudi k preprečevanju širjenja okužb. Številni samozaposleni si izpada prihodka ne morejo privoščiti in zaradi lastnega preživetja ne spoštujejo karantene in potencialno širijo okužbe.

Po vzoru ureditve, ki je veljala od oktobra lanskega leta do 1. julija letos, predlagamo ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za upravičence, ki so napoteni v karanteno, je v karanteno napoten njihov otrok ali dela ne morejo opravljati zaradi višje sile. Višina dohodka bo znašala 250 evrov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko posameznik dela ne bo mogel opravljati zaradi višje sile, vendar ne več kot 250 evrov za 10 dni, 500 evrov za 20 dni in 750 evrov v enem mesecu. Ukrep bo veljal tudi nazaj, od 1. julija 2021 dalje, saj je bila številnim v tem času odrejena karantena in  so se soočili z izpadom prihodka.