Nadomestilo za karanteno lahko samozaposlenim, družbenikom in kmetom vrnemo že naslednji teden

Ker je vlada samozaposlenim s 1. julijem odvzela pravico do nadomestila za izgubljeni dohodek, ki je posledica odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, smo v LMŠ pripravili in skupaj z opozicijskimi SD, Levico, SAB in NeP vložili novelo zakona, s katero bi to neenakost odpravili in upravičencem tudi za nazaj poplačali storjeno krivico. Vložili smo jo že sredi oktobra, vlada pa z rešitvijo prihaja šele zdaj. Čeprav je ta skoraj popolnoma enaka naši, vlada našega predloga ne podpira.

Ker vlada kljub pozivom ni storila ničesar, epidemiološka slika pa je bila vse slabša, s čimer se je povečalo tudi število odrejenih karanten, smo v opoziciji že prejšnji mesec vložili novelo zakona – po vzoru ureditve, ki je veljala od lanskega oktobra do 1. julija letos. Z njo predlagamo delno povračilo izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete, ki so napoteni v karanteno, je v karanteno napoten njihov otrok ali dela ne morejo opravljati zaradi višje sile. Višina dohodka bi znašala:

·       250 evrov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko posameznik dela ne bo mogel opravljati zaradi višje sile, vendar ne več kot 250 evrov za 10 dni,

·       500 evrov za 20 dni,

·       750 evrov v enem mesecu.

Ukrep bi veljal tudi za nazaj, od 1. julija 2021 dalje, saj je bila številnim v tem času odrejena karantena in so se soočili z izpadom prihodka. Pomembno je tudi, da novela zakona ukrep predvideva tudi v prvi polovici prihodnjega leta. Epidemiološka situacija je konec leta izjemno slaba, zato je treba gledati tudi v prihodnost.

Nas pa preseneča, da je vlada – namesto da bi podprla naš predlog – v svojem mnenju o naši noveli zapisala, da predlog ni primeren, sama pa je zdaj pripravila skoraj identičnega. Očitno je trenutna situacija za njih le politična igra. Iščejo izgovore in s tem zavlačujejo s sprejetjem rešitve, ki bi odpravila neenakopraven položaj in stiske samozaposlenih, družbenikov in kmetov. In to v času, ko je epidemija na vrhuncu. Samo zato, da bo sprejet njihov zakon.

Naš zakon je na mizi, pred nami je možnost, da popravimo situacijo, sprejmemo nujno potreben ukrep, ki bi začel veljati v kratkem. V sredo ga lahko že potrdimo na seji državnega zbora.

Ob izjemno slabi epidemiološki situaciji v državi in stiskam samozaposlenih, ki se z velikim številom okužb in odrejenih karanten, tudi otrok, le še povečujejo, s sprejetjem ustreznih ukrepov ne bi smeli zavlačevati.

Z dopolnilom, ki ga bomo vložili na seji parlamentarnega odbora, pa bomo predlagali tudi podaljšanje povračila nadomestila plač delavcem, ki dela ne morejo opravljati zaradi odrejene karantene ali višje sile, ki velja do konca letošnjega leta. Ukrep velja za zaposlene s pogodbo o zaposlitvi, delodajalcu pa so izplačana sredstva povrnjena s strani države.

Povezava do predloga zakona.