Ministrica Simona Kustec naj končno prevzame odgovornost in odstopi

Odziv LMŠ na odločitev Ustavnega sodišča RS 

Nihče ne sme zlorabljati epidemije za uveljavljanje svojih lastnih interesov – to velja tako za vlado kot tudi za posameznike blizu SDS, ki so prav z željo po podaljšanju akreditacij pred sprejetjem PKP6 obiskali ministrico v njeni pisarni na MIZŠ. Njihove namere je – pričakovano – z razveljavitvijo člena o podaljševanju akreditacij visokošolskim zavodom ustavilo ustavno sodišče. 

V LMŠ smo spornemu členu nasprotovali in ves čas opozarjali, da nikakor ne sodi v interventno zakonodajo.

Zato v LMŠ po odločitvi ustavnega sodišča Simono Kustec pozivamo, naj ob vseh dozdajšnjih, več kot utemeljenih razlogih za odhod vsaj tokrat prevzame odgovornost in vendarle odstopi.

Ob tem opozarjamo še: ustavno sodišče je omenjeni člen razveljavilo, saj je presodilo, da ne gre za ukrep, nujen za odpravo posledic naravne nesreče. Takih »kukavičjih jajc« pa je v protikoronskih zakonih žal še veliko. Spomniti velja najmanj na vse represivne, nadzorstvene in protiokoljsko usmerjene določbe ter nenazadnje na člen o prisilnem upokojevanju, katerega izvajanje je ustavno sodišče zadržalo. 

Zgolj upamo lahko, da je vlada sporočilo tokratne ustavne odločbe razumela.