Minister Šabeder s partnerji s prvimi predlogi za reševanje primarnega zdravstva.

Novi minister za zdravje Aleš Šabeder, se je ob nastopu takoj lotil reševanja primarnega zdravstva. Danes je z predstavniki koordinativnega telesa družinske medicine in ZZZS iskal v trenutnih okoliščinah najboljše mogoče rešitve za bolnike in družinske zdravnike. Pripravili bodo predlog specializacij družinske medicine za leto 2019 in ga posredovali zdravniški zbornici.

Hkrati bodo pripravili tudi predloga dveh aneksov k splošnemu dogovoru za leto 2019 s katerimi bodo razbremenili družinske zdravnike. Predstavniki družinske medicine so delovni sestanek zapustili optimistično razpoloženi in pohvalili zavzetost ministra za rešitev problemov.