Minister Rudi Medved o novostih na področju javnega naročanja

Ministrstvo za javno upravo je predstavilo zadnje spremembe, ki jih prinaša že sprejeta novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, dotaknili pa so se tudi sprememb Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki jih na Ministrstvu za javno upravo pripravljajo.

V javnosti se namreč večkrat pojavljajo očitki o nedelovanju sistema, zato je vlada v prvem letu delovanja pristopila k analizi zaznanih nepravilnosti in začela pripravljati predloge rešitev. Na Ministrstvu za javno upravo, kjer pripravljajo zakonodajne rešitve in podlage za javno naročanje, so v zadnjem letu naredili številne korake, ki izboljšujejo sistem javnega naročanja. Slednjega zelo pozitivno ocenjujejo tudi tuji strokovnjaki, OECD in Evropska komisija.

Minister Medved je uvodoma izpostavil, da novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja omogoča hitrejše postopke, saj preprečuje veriženje in kopičenje pritožb za iste stvari. Tudi naročnika spremembe zakona silijo k hitrejšemu odločanju, ko dobi zadevo v ponovno odločanje z Državne revizijske komisije (DKOM). Čas ponovnega odločanja se skrajšuje na 30 dni, gre za razumen rok, a bistveno pospešuje postopek. Projekti, ki so vredni več kot 10 milijonov EUR, morajo biti na Državni revizijski komisiji prednostno obravnavani.

Napredek na področju javnega naročanja in stabilnost zakonodaje pa bo prinesla tudi novela Zakona o javnem naročanju (ZJN3), katere cilji, ki jih bomo pri njeni pripravi zasledovali, so: poenostavitev sistema javnega naročanja, naročnikom dopustiti več manevrskega prostora in večjo fleksibilnost, jih hkrati izobraziti in opolnomočiti ter urediti strožje sankcioniranje, kakor tudi prekrške za tiste, ki bi to zlorabljali.

Trudimo se, da bi se izognili primerom, da »ko ponudnik kihne, se naročnik prehladi,« je opisal situacijo javnega naročanja večjih projektov.

več na gov.si