Minister Poklukar v Bruslju izpostavil stroške lokalnih skupnosti, povezane z migracijami

Minister Poklukar je na Svetu notranjih ministrov v Bruslju opozoril na breme, ki ga nosijo najbolj obremenjene države, tudi Slovenija. Pri tem gre za finančne izdatke, ki nastajajo tudi na ravni lokalnih skupnosti. »Sem ne sodijo le stroški, povezani z oskrbo migrantov in prosilcev, zagotavljanje materialnih pogojev za njihovo oskrbo in vodenje postopkov. Veliko stroškov je namreč nevidnih, nastajajo pa lokalnim skupnostim ob mejah, ki jih migranti prečkajo. Gre za stroške obnove poškodovane infrastrukture, komunalne stroške in podobno. To je za te skupnosti velik izziv, ki lahko negativno vpliva tudi na dojemanje lokalnih prebivalcev problematike migracij.«  Zato je minister pozval Komisijo, naj to upošteva pri načrtovanju finančnih sredstev in naj zagotovi državam možnost, da ta sredstva tudi črpajo za ta namen.

Podrobneje na gov.si