Minister Poklukar: dialog z lokalnimi skupnostmi teče.

Sestala se je delovna skupina, ki proučuje vplive nezakonitih migracij na življenje v obmejnih občinah. Člani skupine, ki jo koordinira minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, so župani obmejnih občin Črnomelj, Ilirska Bistrica, Kostel, Krško in Podlehnik in predstavniki ministrstev za okolje in prostor, za javno upravo, za infrastrukturo, za gospodarski razvoj in tehnologijo, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in za obrambo ter Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Danes pa so se dogovorili, da bodo k sodelovanju povabili tudi Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Kot je povedal minister v izjavi za javnost po srečanju, so »opredelili odprta vprašanja po posameznih resorjih in se dogovorili za način njihovega reševanja. To pomeni, da se bodo župani v prihodnjih tednih sestali s predstavniki pristojnih ministrstev in pripravili predloge za reševanje konkretnih težav, tudi na sistemski ravni.«

Podrobneje na gov.si