Minister Medved: Kakovost storitev in zadovoljstvo državljank in državljanov sta naša temeljna cilja. Do tja nas čaka trnova pot

Minister za javno upravo Rudi Medved je danes podelil priznanja uporabnikom modela kakovosti CAF v letu 2019. Na slovesnosti je minister Medved izrazil pohvalo upravnim enotam ter izpostavil, da danes praznujemo, saj so upravne enote dober servis državljanom. “Vsi skupaj stremimo h kakovosti. Ne trdim, da smo briljantni, da nimamo napak, da se ne razvijamo, pa vendar na pavšalne ocene ne moremo pristati. Treba je veliko poguma, da se damo oceniti in veliko samozavesti da se sami ocenimo in tudi objektivno. S tem, ko se ocenjujemo iščemo pri sebi napake, z namenom, da bi bili boljši. A to ni dovolj. Spremembe se morajo dogajati na mikronivojih. Pri kakovosti je najpomembnejši odziv javnosti ter povratna informacija, da smo dobri in dobro delamo. Vsi mi smo zmagovalci te javne uprave, bodimo vlečni konji te javne uprave! Kakovost storitev in zadovoljstvo državljank in državljanov sta naša temeljna cilja. Do tja nas čaka trnova pot. « je še dodal minister. “

Med prejemniki priznanja modela kakovosti »uporabnik CAF« je tudi Ministrstvo za notranje zadeve. Priznanje je prevzel minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Ob tem je povedal: “Ponosen sem, da smo tudi v Ministrstvu za notranje zadeve pristopili k ocenjevalnemu modelu CAF in tako letos dobili priznanje CAF uporabnik. Še naprej si želimo izboljševati kakovost svojega dela in učinkovitost javnih storitev ter pri tem čim bolje uporabljati finančne in kadrovske vire, naše zaposlene pa vključiti v proces stalnih izboljšav.”

minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar z ekipo

Podrobneje na gov.si