Miha Rezar: prav jeseniški model sobivanja kultur tisti, po katerem bi se morali zgledovati v teh časih hude nestrpnosti

Železove rude običajno ne povezujemo s kulturo, a primer Jesenic nas lahko ogromno nauči o tem, da imajo naravne danosti določenih pokrajin lahko velik vpliv tudi na družbo. Jesenice imajo bogato industrijsko zapuščino, tesno prepleteno s sporočilom strpnosti, sobivanja in skupnega razvoja. Že res, da so bile poklicne priložnosti tiste, ki so različne kulture združile v tem mestu, a kar je več vredno, je tisto, zaradi česar so te kulture tu ostale.

Čeprav pogosto zasmehovan, je prav jeseniški model sobivanja kultur tisti, po katerem bi se morali zgledovati v teh časih hude nestrpnosti. Mar ni zanimivo, da največ nestrpnosti izvira prav iz krajev z najbolj nacionalno homogenim sestavom? Ne kaže to zgolj na to, da nekateri potrebujejo sovraštvo, da prikrijejo pomanjkanje lastne identitete?

Jeseniški model kaže drugačno pot. Spodbujanje kulturnega izražanja različnih narodnosti prispeva k razmisleku o tem, kakšno je naše lastno kulturno izročilo, in kar je še bolj pomembno, kako bomo sami prispevali k vsebinam, ki bodo to izročilo tako ohranjale, kot tudi razvijale.

Na Jesenicah imamo bogato zgodovino delovanja folklornih kulturnih društev, ki ohranjajo pri življenju tradicijo občanov z različnih koncev sveta, a obenem ustvarjajo novo, jeseniško. Da jim bomo ob skromnih proračunih, s katerimi se spoprijemajo, lahko vsaj malo pomagali, nameravamo v letu 2021 vse te kulture združiti tam, kjer se je vse začelo. V zibelki jeseniškega železarstva na Stari Savi.

Ob ponovnem odprtju in končani obnovi Ruardove graščine v LMŠ Jesenice v proračunu podpiramo tudi pester poletni program, kjer se bodo lahko s svojimi večeri predstavila prav folklorna društva. Delovanje teh društev je ključnega pomena za ohranjanje strpnosti in nadaljnji razvoj Jesenic ter pomemben vzor Sloveniji in svetu.

Miha Rezar, podžupan občine Jesenice in občinski svetnik LMŠ v občinskem svetu občine Jesenice.