MATEJA KIRN IN MAG. VOJMIR URLEP GOSTA SOOČENJA NA TV SLOVENIJA

Na Televiziji Slovenija je sinoči potekalo soočenje neparlamentarnih strank, ki sta se ga udeležila tudi mag. VOJMIR URLEP in MATEJA KIRN. V razpravi sta predstavila stališča stranke LISTA MARJANA ŠARCA glede reševanja demografskih izzivov, problema tako imenovanega bega možganov med mladimi izobraženci, ključnih nalog zunanje politike in vloge države v gospodarstvu.

Mag. Vojmir Urlep je uvodoma poudaril, da sodobni demografski trendi neposredno ne ogrožajo slovenskega naroda in ne bodo povzročili njegovega izumrtja. »Vsekakor pa prinašajo izzive, saj Slovenija spada med države, kjer se delež starejše populacije povečuje, s čimer se bomo morali v prihodnje neizbežno soočiti,« je še dodal.

Pri vprašanju o smiselnosti ohranitve državnega sveta je izpostavil njegovo vlogo v trenutni politični ureditvi. »Državni svet s trenutnimi pooblastili in pristojnostmi ni smiseln, zato ga je treba ali ukiniti ali pa mu podeliti več pooblastil, da bo lahko dejansko deloval kot drugi dom ob parlamentu.«

Izseljevanje mladih izobražencev v tujino zaradi boljših poklicnih in osebnostnih možnosti razvoja postaja pereč problem tudi v Sloveniji. Mag. Vojmir Urlep razlogov za takšen položaj ne pripisuje le slabšim dohodkom v slovenskem prostoru. Trdi, da »plače sicer so eden izmed problemov, nikakor pa niso edini in sploh ne glavni problem«. Mladim je treba zagotoviti osebnostno in poklicno rast, kajti če jim tega ne bomo omogočili, bodo zase poiskali druge možnosti in priložnosti.

Stališča stranke Lista Marjana Šarca o vlogi zunanje politike je predstavila Mateja Kirn in pri tem poudarila, da je Slovenija »pravnomočna članica Evropske unije in transatlantskega zavezništva«. Zaradi zavez in skupnih vrednot moramo v teh okvirih tudi delovati. Evropska unija je zgodba o uspehu in ima podporo med državljani. Prav zato se v stranki Lista Marjana Šarca zavzemamo za skupno in močno Evropsko unijo, ki pa seveda potrebuje tudi nadgradnje in dodatne izboljšave, predvsem na področju monetarne politike, varovanja zunanje meje …

V zvezi z odnosom Slovenije s Hrvaško se je Mateja Kirn zavzela za dobre sosedske odnose, ker je to tudi naš strateški interes. Spoštovati moramo razsodbe mednarodnega sodišča, vendar pa samo »sodna pot ne bo rešila našega dialoga s Hrvaško in omogočila implementacije razsodbe,« je še dodala.

V zadnjem delu soočenja, ko je beseda tekla o vlogi države pri upravljanju državnih podjetij, se je mag. Vojmir Urlep zavzel za nadzor nad kadrovanjem v državnih podjetjih, ob tem pa izpostavil težavo, da »država, ko opravi proces kadrovanja, še vedno vodi politiko tistih, ki sedijo v nadzornem svetu, in tistih, ki sedijo v upravi teh podjetij«. Sprejeti je treba jasen kodeks kadrovanja in nato politiki preprečiti vmešavanje v odgovorno in profesionalno vodenje državnih podjetij.

Država potrebuje jasno strategijo upravljanja svojih podjetij in se lahko umakne iz tistih podjetij, ki niso strateška. Država lahko privatizira nekatera podjetja, ki niso strateška.