Marjeta Podgoršek Rek: varnost in zdravje naših občanov je na prvem mestu

Reka Drava je zaznamovala Dravograd ne le po imenu, temveč tudi zaradi vpliva na življenje ljudi v preteklosti in danes. O dobroti reke govori že bajka ”Mamica Dravica”:

Začetek je malo poetičen in govori o dobroti reke, danes pa se marsikdo ne bi poistovetil s trditvijo, da je dobra, saj povzroča ljudem v bližini, posebej v času naraslih voda, velike težave.

Po podatkih DEM so bili novembra 2012 doseženi pretoki preko 2500 m3 /s in so to po podatkih ARSO najvišji zabeleženi pretoki reke Drave. Za profil HE Dravograd je najvišji pretok v obdobju 1988-2010 znašal 1361 m 3 /s.

Nevihte in poplave so zaradi podnebnih sprememb že skoraj vsakoletna stalnica. Ker  sta varnost in zdravje naših občanov na prvem mestu, se v LMŠ Dravograd zavzemamo, da se v Dravogradu uredijo protipoplavne zaščite in se temu nameni več sredstev iz proračuna občine. To smo predlagali že pri sprejemanju proračuna za leto 2020 in enako  bomo predlagali za proračun za leto 2021. V tem letu je Občina nabavila posebne protipoplavne prenosne zaščite, ki jih je poskusno že uporabila in pomagajo pri naraslem vodostaju do 50 cm.

Proti poplavam se lahko borimo na več načinov:

S pravočasnim usklajevanjem elektrarn med sabo, kar naj bi se po letu 2012 tudi izboljšalo. S strokovnim postavljanjem protipoplavnih zidov ob reki ter z rednim kontroliranjem in čiščenjem vodotokov, za kar pa je zadolžen VGP Drava. Na Občini Dravograd niso seznanjeni z delom VGP na naših vodotokih, zato je LMŠ Dravograd na zadnji občinski seji predlagala, da pridobijo podatke in se ti podatki predstavijo na naslednji občinski seji. Na državnem nivoju bo potrebno urediti tudi financiranje čiščenja vodotokov, saj del financiranja nekje pade na pleča občin in to odvisno od posameznih dogovorov. Redno spremljanje podatkov in opozarjanje VGP, da se vodostaji uredijo, je ključnega pomena, saj se bomo le tako lahko pravočasno zavarovali pred poplavami.

Marjeta Podgoršek Rek je predsednica LO LMŠ Dravograd in občinska svetnica LMŠ v občini Dravograd.