MARJAN ŠAREC V 24UR ZVEČER TUDI O ZDRAVSTVENI REFORMI

»Potrebujemo močno vlado, ki ne bo talka raznoraznih podsistemov, posrednikov in nepreglednosti. Potrebno je digitalizirati javna naročila, se pravi vzpostaviti preglednost in transparentnost«, je predsednik stranke Lista Marjana Šarca izpostavil v včerajšnji oddaji 24ur zvečer.

Javnost obremenjujejo tudi zelo dolge čakalne vrste. Odpravljanja čakalnih vrst se je potrebno s pravimi ukrepi lotiti takoj, saj nekateri bolniki zaradi dolge diagnostike izgubljajo možnosti zdravljenja, po drugi strani pa izgubljamo denar z dolgimi bolniškimi odsotnostmi.

Strokovna ekipa stranke Lista Marjana Šarca za področje zdravstva in financ je prepričana, da rešitev za krajšanje čakalnih vrst ni samo več denarja. Po javnih podatkih so se čakalne dobe v zadnjih štirih letih bistveno podaljšale, na drugi strani pa od leta 2013 v zdravstveno blagajno zaradi povečanja števila zaposlenih vsako leto priteka več sredstev. Če smo leta 2013 zbrali 2.289 mio evrov (2,3 milijarde), se je ta znesek nato vsako leto povečeval. Lani smo tako zbrali že 2.685 mio evrov (2,7 milijarde evrov). Problem čakalnih vrst torej ni samo v denarju, temveč predvsem v učinkovitejši porabi teh sredstev, v organizaciji in izrabi obstoječih kapacitet z ustrezno stimulacijo, v učinkovitejšem vodenju in upravljanju javnih zdravstvenih zavodov, v enotnem in povezanem informacijskem sistemu v zdravstvu, ipd.