Marjan Šarec: Preteklih dejanj nihče na svetu ne more spremeniti, se pa da veliko iz njih naučiti in to uporabiti v prihodnjih ravnanjih.

Danes nekaj besed o sporazumu strank opozicije, ki smo ga podpisali v torek. Pravzaprav ni pomembno, kdo je uradno predlagal podpis kot zavezo, da bomo šli v skupno vlado. Še najbližje resnici bomo, če rečemo, da je nastal na pobudo vas, državljank in državljanov. Zasipali ste nas z vašo pošto, javnimi pozivi, včasih tudi obupanimi, brezvoljnimi in vsega naveličanimi besedami.

Podpisani dokument je zato zaveza predvsem vam, da mislimo resno s sodelovanjem. Prepričan sem, da po sedanjem dogajanju pod obstoječo vlado, ni nikogar med nami štirimi, ki bi šel rušit naslednjo vlado. Zapisali smo ga v desetih točkah.

1. Učinkovitejše, bolj konsistentno in strokovno podprto spopadanje s pandemijo covid-19.
2. Nedotakljivost načela delitve oblasti med zakonodajno, izvršno in sodno. Nedvoumnost in brezizjemnost vladavine prava ter neodvisnost sodstva.
3. Zaveza krepitvi neodvisnosti ustanov, ključnih za transparentno delovanje države, ter javnih medijev, nevladnih organizacij, civilne družbe in depolitizacija nacionalno varnostnega sistema.
4. Boj proti revščini, neenakosti in socialni izključenosti. Zagotovitev dostojne starosti.
5. Stabilna in redna delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Predvidljivo podjetniško okolje s finančnimi spodbudami za ustvarjalne preboje.
6. Povrnitev veljave stroke v ključne državne ustanove ter obračun s korupcijo v vrhovih oblasti.
7. Vlaganje v kakovost in dostopnost sistemov javnega zdravstva, šolstva in dolgotrajne oskrbe ter odmik od prepuščanja izvajanja privatni iniciativi in prostemu trgu.
8. Stabilno in povečano vlaganje v znanost in kulturo in zaustavitev nesmiselnih investicij v oboroževanje.
9. Sistemske rešitve za polno kompatibilnost Slovenije z Zelenim dogovorom EU indigitalno preobrazbo. Izdatna krepitev kapacitet za pripravo in realizacijo večjih razvojnih in infrastrukturnih projektov, financiranih iz evropskih sredstev.
10. Zniževanje emisij toplogrednih plinov skladno s cilji Pariškega podnebnega sporazuma in ohranjanje biodiverzitete kot ključno vodilo okoljskih, socialnih, gospodarskih in infrastrukturnih politik.

Naj povem, da so te programske točke skupna osnova, ki se bo nadgrajevala v koalicijski pogodbi prihodnje koalicije. Kajti najprej je treba počakati rezultate volitev. Bistven pa je cilj, da štiri stranke dosežemo večino v DZ za oblikovanje vlade. Seveda pa smo bili že deležni kritik, takšnih in drugačnih. Nekateri bi več točk, drugi manj, za nekatere smo prezgodnji, za druge prepozni, nekateri bi drugačne točke…skratka, pestro. A hkrati pričakovano in nič pretresljivega.

Na našem političnem polu je značilno, da nobena stvar ni nikoli dovolj dobra, že 30 let je tako. Vse pripombe bomo slišali, jih tudi poskusili upoštevati, a vseeno opozarjam, da je prav komentatorsko iskanje dlake v jajcu omogočalo in še tretjič omogočilo vladavino, kakršno imamo. Če se strinjamo, da so razmere težke in jih je treba odpraviti, potem strnimo vrste in prenehajmo s kompliciranjem, kaj vse manjka, kaj ni dobro, temveč iščimo pozitivno. Mi štirje smo se temu zavezali in bomo naredili vse, da bo tako. Preteklih dejanj nihče na svetu ne more spremeniti, se pa da veliko iz njih naučiti in to uporabiti v prihodnjih ravnanjih.

Marjan Šarec, predsednik LMŠ