MARJAN ŠAREC NA 16. FORUMU OBRTI IN PODJETNIŠTVA O KLJUČNIH STALIŠČIH STRANKE NA PODROČJU GOSPODARSTVA

Predsednik stranke Lista Marjana Šarca se je danes udeležil 16. Foruma obrti in podjetništva v Portorožu, na katerem so predsednikom in predstavnikom političnih strank predstavili ključne zahteve slovenske obrti in podjetništva. V razpravi pred več kot 250 obrtniki in podjetniki iz cele Slovenije je predsednik Marjan Šarec izpostavil stališča stranke na področju gospodarstva.

Kot glavno oviro za uspešnost je izpostavil birokracijo in se zavzel za nujno poenostavitev postopkov.

»Pomembno je, da imamo prave ljudi na pravih položajih. Operativnost je ključnega pomena, ne samo rešitve na papirju. Strinjamo se z davčno razbremenitvijo regresa ter 13. in 14. plače, z rešitvami pri plačilni disciplini, kar bi lahko uredili s finančno policijo. Plačilna disciplina je naša prioriteta, prav obrtniki in obrtnice ste tisti, ki se še posebej zavedate pomembnosti tega, saj razumete, kaj so vaše pravice, pa tudi vaše dolžnosti. Pomembno je tudi, da prilagodimo izobraževalni sistem glede na potrebe gospodarstva, kjer nam že sedaj manjka določenih poklicnih profilov,« je bilo nekaj ključnih predsednikovih misli.

»Seveda pa se spremembe ne bodo zgodile čez noč, potrebna bo močna in trdna vlada, ki bo konkretne rešitve tudi sposobna izvesti,« je še dodal.

V stranki Lista Marjana Šarca smo sprejeli nekaj ključnih stališč za oblikovanje stimulativnega in trajnostno začrtanega gospodarskega okolja. Znotraj Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bomo dali večjo težo obrtnikom in malim podjetjem na način, da bo imenovan državni sekretar za to področje. Njegova naloga bo stalni dialog z OZS pri urejanju problemov, s katerimi se soočajo obrtniki in mala podjetja. Gre predvsem za plačilno nedisciplino, ureditev regresnega zahtevka v primeru nesreče pri delu, odpravo birokratskih ovir in poenostavitev upravnih postopkov pridobivanja različnih soglasji in dovoljenj, odpravo administrativnih ovir pri čezmejnem izvajanju storitev (poenostavitev izdaje obrazca A1 za napotitev delavcev na delo v tujino), zaščito domačih ponudnikov storitev na način, da se izvaja močan nadzor nad tujimi ponudniki storitev v Sloveniji in določi najnižja mogoča cena opravljanja storitev v Sloveniji, nevtralen prenos družinskih podjetij na naslednike ter učinkovitejši sistem poklicnega izobraževanja.

Hkrati zagovarjamo, da se upokojencem omogoči, da delajo in se jim zaradi tega pokojnina ne zniža ali jo celo izgubijo. Seveda pa bodo morali plačevati ustrezne prispevke in davke. Nujno potrebna je prilagoditev javnih naročil na način, da bo tudi manjšim gospodarskim subjektom omogočena prijava nanje, poleg tega je treba zagotoviti, da bodo podizvajalci dosledno plačani.