Marjan Šarec: Danes se skuša delitve prenesti tudi na obdobje slovenske osamosvojitve. Naša velika naloga je, da se s tem borimo.

Predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec je v Golicah v Tuhinjski dolini nagovoril zbrane ob 30. obletnici ustanovitve  in delovanja Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ), ki je pomembno prispevala k zavarovanju osamosvojitvenih procesov Slovenije.

Uvodoma je spomnil, da se slovenska osamosvojitev ni začela leta 1991, ampak so priprave potekale že prej. Spomnil je med drugim na kamniškega rojaka Franceta Tomšiča, ki je leta 1987 organiziral stavko delavcev Litostroja in si zato prislužil naziv slovenski Walesa.

»Konec 80-ih let se je nakazovala druga prihodnost, bivša skupna država je počasi začela razpadi in videlo se je, da tako ne bo več možno živeti, ter da slovenski narod ne bo mogel več udejanjati svoje narodnosti, svojih hotenj in želja.«

»Pokazalo se je, da JLA in jugoslovansko vodstvo, ki je vse bolj postajalo srbsko, hoče odvzeti orožje in zamenjati vodstvo tedanje Socialistične republike Slovenije. Zato je bila organizirana Manevrska struktura narodne zaščite, ker Slovenija takrat ni imela druge izbire.«

Tuhinjska dolina je, kot tudi med 2. svetovno vojno, odigrala pomembno vlogo. »Imeli ste veliko odgovornost, imeli ste verjetno tudi strah, kako se bo vse skupaj odvilo, ampak hkrati veliko čast in veliko nalogo – nalogo ustanovitve samostojne države Republike Slovenije. Vse družine, ki so skrivale orožje, ki so zatrle svoj strah, zatrle preračunljivost in se neomajno podale na pot borbe in sodelovanja pri nastanku nove države, vse te družine danes ponosno nosijo svoje ime. Čeprav se zdi, da zgodovino danes pozabljamo mnogo hitreje, kot smo jo kadarkoli, bo vendarle to za vedno ostalo zapisano, ne samo na tablah, ampak tudi v srcih. »

Nadaljeval je, da po 30-ih letih samostojne države z njo ne moremo biti povsem zadovoljni. »Nastale so delitve, nastale so nove delitve, poleg tistih, ki smo jih imeli že v preteklosti. Očitno nam je Slovencem dano v zibelko, da se delimo pri vseh vprašanjih, celo pri kolesarstvu smo se. Tako seveda ni nič čudnega, da se skuša delitve prenesti tudi na obdobje slovenske osamosvojitve. To pa je naša velika naloga, da se borimo s tem.«

Poudaril je, da glavna skrb danes nista le koronavirus in slaba gospodarska situacija, ampak se borimo tudi s poskusi predrugačenja družbe. »Sovražni govor, zaničevanje, poniževanje v javnosti, večni spori, netenja delitev so danes še kako prisotni. »

»Verjamem, da nas danes to ne bo uničilo. Naj se politiki še tako prepiramo, slovenski narod in Republika Slovenija bosta preživela tudi v bodoče. » Poudaril je še, da danes žal prav tisti, ki so soustvarjali slovensko državo, povzročajo nove delitve. »Biti osamosvojitelj ne da nikomur alibija, da bi v dobi samostojne države počel kakšne čudne rabote. To ni opravičilo. Tudi če si soustvarjal državo, se moraš zavedati, da je treba spoštovati pravni red Republike Slovenije. »

Zaključil je z mislijo, da je demokracija bistvo vsega. »V Sloveniji danes še lahko poslušamo različna mnenja. Naša glavna naloga je, da jih bomo lahko tudi v prihodnje. Le kjer se sliši različna mnenja, tudi tistih, ki morda v tistem hipu niso najbolj zaželeni, le tam je prava demokracija. Vsi dogodki pred 30-imi leti in ob osamosvojitvi so potekali prav zato, da bi dobili demokracijo in svobodne volitve. »

Zato je toliko bolj pomembno, po besedah predsednika stranke LMŠ, da se volitev udeležujemo. »Z udeležbo na volitvah, sodelovanju v demokratičnih procesih in s soodločanjem bomo najbolj počastili tiste, ki so se borili za samostojno državo