Marakeška deklaracija za boljše upravljanje migracijskih tokov

2. maja letos je v Marakešu potekala 5. evro-afriška ministrska konferenca o migracijah in razvoju. Konferenca na kateri je bil sprejet Akcijski načrt za obdobje 2018-2020 je del platforme, katere cilj je olajšati izmenjavo in sodelovanje med partnerskimi državami na migracijski poti v Severni, Zahodni in Srednji Afriki in Evropi.

Marakeška deklaracija je politična deklaracija, ki ni pravno zavezujoča. Poudariti je potrebno, da deklaracija ni bila podpisana, ampak sprejeta. Iz Slovenije se omenjene konference ni udeležil nihče.

Slovenija soglaša z načeli Marakeške deklaracije, ki temeljijo na solidarnosti, krepitvi dialoga, spoštovanju človekovih pravic, zaščiti otrok in žensk v nevarnih situacijah, na preprečevanju nezakonitih migracij, trgovine z ljudmi ter vračanju migrantov, ki ne izpolnjujejo pogojev za bivanje v državah EU, kar je tudi v interesu Slovenije.

Na to temo je včeraj v oddaji Odmevi nastopil poslanec Robert Pavšič, ki je po uvodni predstavitvi stališč opozicije,  izpostavil bistveno vprašanje ali si migrantov želimo, ali ne.»Pravzaprav jih nočemo, ker tudi nam bi bilo najbolj v interesu, da ostanejo tam kjer so, če bi bilo to mogoče. Ne bežijo v druge države zaradi tega, ker bi jim bilo tam lepo.«

Poudaril je, da ta konvencija predstavlja globalno potrditev, da problem migracij obstaja in da se ga je potrebno lotiti na celosten način. Treba ga je obravnavati od izvora, transporta do ponora, torej do ciljnih držav.

Marakeška deklaracija ne posega v suverenost oblikovanja nacionalnih prioritet na področju migracij.

Slovenija oblikuje lastna stališča, ki temeljijo na podlagi sprejete zakonodaje in izoblikovane prakse ter svojih nacionalnih prioritet na področju migracij in preprečevanja nezakonitih migracij in v okviru sklepov sprejetih na zasedanju Evropskega sveta, Sveta za splošne zadeve, Sveta za zunanje zadeve, Sveta za pravosodje in notranje zadeve. Državni zbor RS je tudi že sprejel Deklaracijo o zunanji politiki RS, ter Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije.

Poslanec Robert Pavšič ob tem poudarja, da je Marakeška deklaracija politični dokument, zato potrditev parlamenta ni potrebna. »Dobro je, da o tej temi odpremo debato in se o tem pogovarjamo, ampak prosim, ne strašiti ljudi« je na očitke opozicije ob koncu oddaje odgovoril poslanec Robert Pavšič.

Mednarodni dogovor o varnih in urejenih migracijah, naj bi države z aklamacijo potrdile na meddržavni konferenci v Marakešu 10. in 11. decembra.

Celotno oddajo si lahko pogledate tukaj.