VOJMIR URLEP V STUDIU OB SEDEMNAJSTIH O NLB-ju

Mag. Vojmir Urlep je bil gost današnjega Studia ob sedemnajstih, kjer je debata tekla o privatizaciji NLB-ja in sodbi hrvaških sodišč. V pogovoru je med drugim izpostavil, da vse dosedanje vlade niso imele jasnih strategij upravljanja in temu primerno niso zadolžile organov vodenja, da bi pripravili strategije zaščite, čeprav je bilo ves čas jasno, da tožbe tečejo in bodo tekle naprej.

»Posledično želimo v zadnjem trenutku in pod časovnim pritiskom ter z mislimi usmerjenimi na prihajajoče volitve iskati rešitve, kar je vse prej kot primerno, a žal nujno. Vedno je potrebno odgovorno in strokovno pretehtano ravnanje, v tako pomembnih zadevah še toliko bolj. Ne moremo na eni strani drugih obtoževati kršenja mednarodnih zavez in prava, hkrati pa sami ravnati enako, ko nam tako ustreza oziroma ne najdemo drugih rešitev«, je še poudaril.

Stranka LMŠ bi pristopila k privatizaciji banke z ohranitvijo 25% + 1 delnice.

Več na povezavi STUDIO OB SEDEMNAJSTIH