MAG. VOJMIR URLEP NA RADIU SLOVENIJA O AKTUALNIH TEMAH

Mag. Vojmir Urlep se je včeraj udeležil soočenja zunajparlamentarnih strank na RADIU SLOVENIJA, na katerem so stranke predstavile svoja razmišljanja o najaktualnejših temah: napovedi o prihodnjem mandatarju, gospodarstvo, razmere v zdravstvu, ustanovitev evropske vojske, migracije in varnost.

Mag. Vojmir Urlep je na vprašanja voditeljev in v pogovoru s predstavniki političnih strank izpostavil spodnja stališča naše stranke in konkretne ukrepe, ki jih zagovarjamo v stranki Lista Marjana Šarca:

IMENA MINISTRSKIH KANDIDATOV: Kandidate je stranka Lista Marjana Šarca preverila v okviru omejenih možnosti, ki jih stranka ima. Vsekakor so med njimi tudi taki, ki bi bili primerni prevzeti ministrske resorje, vendar za zdaj o sami delitvi resorjev še ne bi govorili.

NOVI MANDATAR: Marjan Šarec je v tem trenutku najboljši kandidat za novega mandatarja: »Ta je namreč okoli sebe zbral ekipo, ki lahko Slovenijo popelje v naslednji, uspešnejši krog.« Vsi glavni akterji za to mesto so do zdaj že imeli to priložnost, a je niso izkoristili. Kot je dejal Einstein, je norost delati vedno znova isto stvar in pričakovati drugačne rezultate.

GOSPODARSTVO: Stranka Lista Marjana Šarca se zavzema za dobronameren poseg politike v gospodarstvo, s katerim je treba vzpostaviti stabilno, predvidljivo, odprto in mednarodno konkurenčno poslovno okolje, ki zagotavlja razbremenitve tam, kjer je to nujno potrebno, in sicer v visoki obdavčitvi dela ter dolgotrajnih birokratskih in sodnih postopkih. Kar se tiče vprašanja političnega kadrovanja v gospodarstvu, to ni problematično. Država ima, kot lastnik določenih gospodarskih subjektov, tudi pravico upravljanja, kamor sodi kadrovanje. Problem ni, da politika kadruje, temveč kakšne ljudi kadruje. V stranki Lista Marjana Šarca smo odločeni, »da je treba prave ljudi postaviti na prava mesta, ljudi s kompetencami, ne pa ljudi, ki jih delimo na naše in vaše«.

ZDRAVSTVO: Ko stranka Lista Marjana Šarca govori o javnem zdravstvu, misli na zdravstvo, ki je financirano z javnimi sredstvi, in ne govori neposredno o izvajalcih. Obstajajo izvajalci, ki so javni zavodi, in tisti, ki so zasebniki. Stranka Lista Marjana Šarca želi strogo ločiti ene od drugih, je namreč proti dvoživkam, ki sočasno delujejo v enem sistemu.

VARNOST: Varnost je ena temeljnih potreb vsakega posameznika. Vsaka država mora varovati svoje meje, za kar potrebuje lastno vojsko in vključitev v določena zavezništva. V tem trenutku smiselno opcijo predstavlja transatlantsko zavezništvo. Varnost pa ne pomeni le zavarovanje meja. Verjetno bi lahko preživeli tudi z enobataljonsko strukturo in razliko preusmerili v zagotavljanje drugih oblik varnosti, tudi kibernetske. Evropa predstavlja okvir, ki ima tudi razvojno komponento, ne le varnostne. V stranki Lista Marjana Šarca menimo, da moramo ostati v Evropi, vendar v njej odigrati vplivnejšo vlogo.

BEGUNCI IN NATO: Slovenija bi se zaradi svoje geografske pozicije soočala z begunci tudi v primeru izstopa iz zveze NATO, saj leži na poti.