MAG. VOJMIR URLEP GOST SOOČENJA NA TOP TV

Mag. Vojmir Urlep je bil gost soočenja na TOP TV, na katerem so predstavniki parlamentarnih in neparlamentarnih strank spregovorili o trenutnem stanju in izzivih Slovenije predvsem na področju gospodarstva.

Ključne zasluge za trenutno gospodarsko rast mag. Urlep vidi predvsem v konjunkturi na naših najpomembnejših izvoznih trgih, glede na visoko izvozno odvisnost in usmerjenost slovenskega gospodarstva. »Politična stabilnost je pri tem pomembna, trenutna vlada jo je zagotovila kljub odstopu premiera, treba pa je tudi vedeti, da je Slovenija vstopila v odboje globalne ekonomske in finančne krize mnogo slabše pripravljena v primerjavi z ostalimi državami, kljub konjunkturi, ki je vladala, preden je do krize prišlo. Posledično smo plačali bistveno višjo ceno, kot bi jo sicer. Sedanje obdobje konjunkture moramo zato izkoristiti, da se Slovenija ustrezno pripravi na naslednjo krizo, ki bo slej ali prej prišla,« je poudaril.

Prav zato kot enega glavnih izzivov Slovenije vidi v tem, da Slovenija zadrži visoko stopnjo gospodarskega razvoja. Gospodarski razvoj je temelj socialne družbene skupnosti, socialne nadgradnje, ključna pri tem pa je sposobnost sodelovanja. »Tudi o reformah se pogovarjamo od osamosvojitev naprej, ampak na koncu, ko je treba stopiti skupaj in sprejeti odločitev, do te odločitve ne pride,« je dodal. Nesposobnost odločanja pri ključnih strateških vprašanjih vidi kot enega glavnih problemov slovenske politike.

Pri vprašanju glede drugega tira je mag. Urlep menil, da je treba projekt pospešeno nadaljevati, saj bi Slovenija drugi tir potrebovala že zdavnaj. Pri tem pa je odprto vprašanje in razmislek, ali je sedanji način, ki ga je izbrala vlada, res optimalna varianta.

Pri vprašanju o tujih investitorjih je poudaril, da ni potrebe za razlikovanje investitorjev na tuje in domače. »Predvsem se je treba usmeriti na to, da privabimo dobre investitorje. Tiste, ki so razvojno naravnani in bodo tukaj ustvarjali delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Samo to je tisto, kar lahko slovenskemu gospodarstvu zagotovi nadaljevanje tega visokega trenda rasti,« je še poudaril mag. Urlep.